Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Vader in de hemel,
u hebt alles geschapen;
aarde, hemel, mens en dier.
Samen mogen we delen
met wat uit uw hand komt
en hierin uw liefde ervaren
hoe u dit voor ieder van ons hebt bedoeld.

U geeft ook mij de ruimte
om te mogen kiezen in mijn leven
en me daarin toe te wijden.
En al geef ik mij aan anderen,
U blijft het die hierin centraal staat
en geëerd wordt in woord en daad.

Geef ook mij een teken
hoe ik uw wil hierin volbrengen mag
om mijn naasten en vooral U te mogen dienen. 

Amen

Br. Frans van de Sande
FC Broeders van Liefde – Eindhoven

fb kanbi k

Nieuws

Pater Henk Kuipers

 

Pater Henk Kuijpers

Henricus Gerardus

Missionaris van het heilig Hart

* Den Haag, 15 april 1930 † Tilburg, 15 oktober 2018

 

Henk Kuijpers

Henk werd op 15 april 1930 in Den Haag geboren. In september 1943 ging hij naar de Apostolische School in Driehuis. Na zijn opleiding op het kleinseminarie begon hij in september 1950 met zijn noviciaat in Berg en Dal, die hij afsloot met zijn religieuze professie op 7 november 1951. Daarna kreeg hij in Brummen zijn filosofische vorming en volgde hij de theologieopleiding in Stein.

 

Zijn priesterwijding was op 1 september 1963 in Stein. Tussen zijn afronding van de theologie en de priesterwijding zat een periode van 6 jaar, waarvan hij de eerste jaren prefect was op het Klein Seminarie in Driehuis, daarna kantoorwerk deed en vanaf 1959 tot augustus 1963 docent was op het seminarie ‘Saint Louis’ in Frankrijk. In die periode behaalde Henk zijn M.O.-A Frans. Hij heeft zijn hele leven lang een grote belangstelling voor Frankrijk behouden en er vele vriendschappen opgebouwd.

 

Henk heeft zich vijftien jaar ingezet voor het parochiepastoraat. Daarna vooral voor de MSC en deed dat zo lang, omdat hij ook op zijn oude dag nog wilde doorwerken. Hij was secretaris van de provinciaal overste, samensteller van de Constituties in het Nederlands en beheerder van het MSC-necrologium wereldwijd. Dat alles deed hij uiterst secuur, omdat hij een perfectionist was.

 

Zijn belangstelling ging ook uit naar andere zaken. Hij loste graag cryptogrammen op, hield de kranten nauwkeurig bij en bouwwerkzaamheden in de buurt hadden zijn dagelijkse aandacht. Meerdere malen sloot hij zich aan bij de Bouworde als aalmoezenier, maar ook om stevig mee te werken. Henk heeft zichzelf het werken met de computer aangeleerd, zelfs al in de tijd dat de meeste medebroeders nog van een typemachine gebruik maakten. Op een dieper niveau dacht hij na over theologie en spiritualiteit.

 

Vakanties waren voor hem een feest. Samen met zijn zussen naar zijn vrienden in Frankrijk en zoals georganiseerd door De Wever in Nederland. Dan kon hij zich helemaal ontspannen.

 

Henk was al een tijd ziek en was daarvoor ook behandeld. De laatste weken ging hij hard achteruit. Toch kwam zijn overlijden onverwacht snel. Hij is rustig overleden en we bidden dat die rust nu voor altijd bij hem blijft.