Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Recent verschenen

Bidden rond roeping tot religieus leven

Gij, zo nabij en ver,
wij bidden U voor allen,
die geraakt zijn door uw Woord,
door uw schepping en door Uw mensen,
dat er ruimte mag zijn in hun dagelijks leven.
Ruimte, waarin hun geraaktheid kan gedijen en groeien
tot een aandachtige levenshouding,
die recht doet aan het geheim van ons leven en samenleven.

Gij, voor wiens Gelaat wij staan,
wij bidden U,
dat wij ons geborgen en gedragen mogen weten in U, God,
en dat het ons gegeven mag worden om uw stille Liefde,
die in ons leeft en zingt te laten klinken
in de oren en harten van onze tochtgenoten.

Gij, God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob,
verenig ons met U en met elkaar.
Geef eenheid, waar verdeeldheid heerst.
Geef vrede waar verdriet is.
Leid ons en draag ons alle dagen van ons leven.
Amen  

Zr. Sanny Bruijns OCarm.
Orde der Karmelieten – Almelo

fb kanbi k

Nieuws

Pater Henk Kuipers

 

Pater Henk Kuijpers

Henricus Gerardus

Missionaris van het heilig Hart

* Den Haag, 15 april 1930 † Tilburg, 15 oktober 2018

 

Henk Kuijpers

Henk werd op 15 april 1930 in Den Haag geboren. In september 1943 ging hij naar de Apostolische School in Driehuis. Na zijn opleiding op het kleinseminarie begon hij in september 1950 met zijn noviciaat in Berg en Dal, die hij afsloot met zijn religieuze professie op 7 november 1951. Daarna kreeg hij in Brummen zijn filosofische vorming en volgde hij de theologieopleiding in Stein.

 

Zijn priesterwijding was op 1 september 1963 in Stein. Tussen zijn afronding van de theologie en de priesterwijding zat een periode van 6 jaar, waarvan hij de eerste jaren prefect was op het Klein Seminarie in Driehuis, daarna kantoorwerk deed en vanaf 1959 tot augustus 1963 docent was op het seminarie ‘Saint Louis’ in Frankrijk. In die periode behaalde Henk zijn M.O.-A Frans. Hij heeft zijn hele leven lang een grote belangstelling voor Frankrijk behouden en er vele vriendschappen opgebouwd.

 

Henk heeft zich vijftien jaar ingezet voor het parochiepastoraat. Daarna vooral voor de MSC en deed dat zo lang, omdat hij ook op zijn oude dag nog wilde doorwerken. Hij was secretaris van de provinciaal overste, samensteller van de Constituties in het Nederlands en beheerder van het MSC-necrologium wereldwijd. Dat alles deed hij uiterst secuur, omdat hij een perfectionist was.

 

Zijn belangstelling ging ook uit naar andere zaken. Hij loste graag cryptogrammen op, hield de kranten nauwkeurig bij en bouwwerkzaamheden in de buurt hadden zijn dagelijkse aandacht. Meerdere malen sloot hij zich aan bij de Bouworde als aalmoezenier, maar ook om stevig mee te werken. Henk heeft zichzelf het werken met de computer aangeleerd, zelfs al in de tijd dat de meeste medebroeders nog van een typemachine gebruik maakten. Op een dieper niveau dacht hij na over theologie en spiritualiteit.

 

Vakanties waren voor hem een feest. Samen met zijn zussen naar zijn vrienden in Frankrijk en zoals georganiseerd door De Wever in Nederland. Dan kon hij zich helemaal ontspannen.

 

Henk was al een tijd ziek en was daarvoor ook behandeld. De laatste weken ging hij hard achteruit. Toch kwam zijn overlijden onverwacht snel. Hij is rustig overleden en we bidden dat die rust nu voor altijd bij hem blijft.