Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Rabbi, waar houdt U verblijf?
Dat was de vraag van de eersten
Die, nieuwsgierig, U zagen staan.
En ze ontdekten in Uw gezelschap
Dat U gewoon onder ons bent,
Met ons meetrekt,
Blootgesteld aan alles waar wij mensen
Aan zijn blootgesteld.
Kwetsbaar in Uw gunnende liefde.

Geef ons in deze tijd mensen die
Het aandurven met U op weg te gaan.
Kwetsbaar en sterk tegelijk.
Gedreven door een diep verlangen
U te ontmoeten
In de stilte van hun binnenste
En in dienende liefde.

Rabbi, waar houdt U verblijf? –
Kom maar mee, dan zul je het zien.

Ook vandaag roept U mensen
Om Uw leerling te zijn.

Wij bidden, Heer, om priesters, diakens,
pastorale werkers en werksters en religieuzen
Uit alle rassen, stammen en talen
Die in al hun bonte verscheidenheid
Iets van uw liefde laten zien.
Want U komt ons tegemoet in mensen
Kwetsbaar en verlangend zoals wij.

Fons Eppink mhm
Mill Hill

fb kanbi k

Nieuws

Kapitteldagen van de Nederlandse MSC Provincie 2017, dag 3

 

Theo te Wierik

Dinsdag, 21 februari 2017

’s Morgens werd Theo te Wierik (66) in een derde stemronde gekozen tot de volgende provinciaal overste van de Nederlandse MSC-provincie. Zijn benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

De keuze werd bevestigd door de generaal-overste te Rome, pater Mark McDonald msc. Op een later tijdstip van het kapittel zal Theo bekend maken wie zijn medebestuursleden zijn.

’s Middags stond in de Internationale Missionaire Solidariteits Communiteit (IMSC) op de agenda. Van cruciaal belang daarin zijn Dan Dan Naong (40) uit de Filippijnen en Tarsis Siswanto (52) uit Indonesië. Beiden kwamen zij naar Nederland in 2014. Sinds hun komst naar hier hebben zij veel tijd en energie gestoken in het leren van de Nederlandse taal en in het thuisraken in de Nederlandse kerk en samenleving. Daar proberen zij op missionaire wijze aanwezig te zijn. Zij vonden een welkom binnen de MSC-gemeenschap en ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap van Filipino’s en Indonesiërs in ons land.

Wij luisterden naar hun ervaring sinds 2014. Opnieuw beseften wij dat een leefgemeenschap die bestaat uit mensen van verschillende nationaliteiten een speciale zeggingskracht kan hebben binnen onze multiculturele samenleving. Er werden vragen beantwoord over de toerusting die nodig is om vruchtbaar te kunnen leven en werken in omgeving waarmee zij aanvankelijk onbekend zijn en te midden van culturen die nieuw zijn voor hen.

Na een uitwisseling van gedachten werd besloten het bestuur de opdracht te geven op korte termijn samen met de betrokkenen een werkgroep te vormen, die een opzet zal maken om te komen tot een materiële en immateriële voortzetting van het IMSC.

In de avond vond er een ontmoeting plaats tussen de kapittelleden en ongeveer 15 Chevalier-verbondenen, d.w.z. mannen en vrouwen die zich aangesproken voelen om de weg van het Hart te gaan (MSC-spiritualiteit). Een van hen, Jos Vriesema, schetste de geschiedenis van de groep tot nu toe. Het is voor hen een bijzondere uitdaging in contact te komen met spiritueel zoekende mensen, die geen thuis (meer) vinden binnen de traditioneel kerkelijke kaders. De sociale media zijn daarbij onontbeerlijk. Aan het einde was er gelegenheid voor vragen. De avond eindigde met een gezellig samenzijn.