Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Heer,

Uit verschillende landen en culturen
heb Je ons bijeen geroepen,
om te groeien in waarheid en liefde
en als teken daarvan te leven
in interculturele gemeenschappen,
verspreid over de hele wereld.

Het is zo wonderlijk
dat wij met onze verscheidenheid
in Jou éénheid ervaren.
Jij, centrum van ons leven,
zendt ons om verbondenheid
tussen mensen te bevorderen en het rijke is,
dat al die mensen ons terug zenden naar Jou.
Zo blijf Jij de Kern van ons bestaan.

Ons werk in actie en contemplatie is niet af.
Heer, we zouden zo graag
nieuwe, enthousiaste jonge vrouwen
willen ontmoeten
die zich bij ons durven aansluiten
en mee doen wat mogelijk en wenselijk is,
in respect voor de eigenheid van iedereen.

Heer, open onze harten
en spreek jouw Woord dat leven doet.
Leer ons de tekenen van de tijd verstaan,
zodat we samen blijven groeien
in waarheid en Liefde.

Amen  

Zuster Aline De Reys FMM
en zuster Jolanda Delleman FMM

Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria – Brussel

fb kanbi k

Nieuws

25e Generaal Kapittel MSC verslag week 1

Er nemen ongeveer 75 MSC’ers uit 55 landen uit de hele wereld deel aan het Generaal Kapittel in Rome, namens Nederland zijn dat provinciaal overste Theo te Wierik en gedelegeerde Hans Kwakman.

Vanaf de start van het Kapittel zien de dagen er ongeveer als volgt uit: Tot 8.00 uur is het ontbijt waarna de Kapittelleden om 9.00 uur samen bidden en ‘sharing’ (besprekingen in kleine groepen) houden. Om 10.00 uur is er een pauze waarna de eerste sessie tot 12.45 uur is. Om 13.00 uur is de lunch met daarna een middagpauze is tot 15.30 uur. Tot 19.00 uur is de volgende sessie, die wordt afgesloten met de eucharistieviering. De avondmaaltijd is om 20.00 uur.

Opening KapittelDe eerste dag was de dag van de opening van het Kapittel. Zingend, biddend en luisterend naar woorden uit het evangelie van Johannes voelden de MSC’ers zich verbonden met hun medebroeders en zusters elders in de wereld. De opening zelf werd door Generaal Overste Mark McDonald op zijn persoonlijke en humoristische wijze verzorgd.

Tijdens 2e Kapitteldag werd het verslag van het Generaal Kapittel gesproken en daarin gezocht naar thema's die voor de toekomst belangrijk zijn als Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, de Chevalierverbondenen (lekenbeweging), roepingenwerk, zorg voor de geprofesten, protocol voor bescherming van kinderen en jongeren, herstructurering van Provincies, de internationale communiteiten etc.

Op de 3e dag van het Kapittel kwamen de onderwerpen van het Instrumentum Laboris, documenten samengesteld uit een verzameling van gesprekken binnen de Provincies, Unies en Regio’s over missie en internationaliteit, armoede en gerechtigheid, spiritualiteit, communiteit en samenleving, communicatie en andere onderwerpen. Kardinaal Joan Braz de Aviz, ‘protector’ van de MSC, kwam die dag op bezoek. 
’s Middags hadden Theo te Wierik en Hans Kwakman een bespreking met de Europese provinciaals over de bestuurbaarheid van de Nederlandse provincie in de toekomst en de IMSC (internationale communiteit in Nederland).

Op de vierde Kapitteldag hield de Mark McDonald een inleiding op het thema leiderschap en de nominatie voor Generaal Overste. In de gespreksgroepen werd gesproken over het profiel van de nieuwe Generaal Overste, daarna volgde in een gezamenlijke bijeenkomst een eerste inventarisatie en daarna de nominatieronde voor de verkiezing van de Generaal Overste.

Maandag 11 september is de verkiezing voor de Generaal Overste gehouden. De provinciaal overste van Centraal Amerika, P. Absalón Alvarado Tovar is voor 6 jaar als Generaal Overste van de MSC gekozen. Daarbij volgt hij P. Mark McDonald op die deze functie 12 jaar heeft bekleed.

In het weekend werd een indrukwekkende reis naar Assisië ondernomen.

 

Voor een uitgebreid verslag van de eerste week:

pdfGeneraal Kapittel MSC week 1