Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Vader in de hemel,
u hebt alles geschapen;
aarde, hemel, mens en dier.
Samen mogen we delen
met wat uit uw hand komt
en hierin uw liefde ervaren
hoe u dit voor ieder van ons hebt bedoeld.

U geeft ook mij de ruimte
om te mogen kiezen in mijn leven
en me daarin toe te wijden.
En al geef ik mij aan anderen,
U blijft het die hierin centraal staat
en geëerd wordt in woord en daad.

Geef ook mij een teken
hoe ik uw wil hierin volbrengen mag
om mijn naasten en vooral U te mogen dienen. 

Amen

Br. Frans van de Sande
FC Broeders van Liefde – Eindhoven

fb kanbi k

Nieuws

25e Generaal Kapittel MSC verslag week 1

Er nemen ongeveer 75 MSC’ers uit 55 landen uit de hele wereld deel aan het Generaal Kapittel in Rome, namens Nederland zijn dat provinciaal overste Theo te Wierik en gedelegeerde Hans Kwakman.

Vanaf de start van het Kapittel zien de dagen er ongeveer als volgt uit: Tot 8.00 uur is het ontbijt waarna de Kapittelleden om 9.00 uur samen bidden en ‘sharing’ (besprekingen in kleine groepen) houden. Om 10.00 uur is er een pauze waarna de eerste sessie tot 12.45 uur is. Om 13.00 uur is de lunch met daarna een middagpauze is tot 15.30 uur. Tot 19.00 uur is de volgende sessie, die wordt afgesloten met de eucharistieviering. De avondmaaltijd is om 20.00 uur.

Opening KapittelDe eerste dag was de dag van de opening van het Kapittel. Zingend, biddend en luisterend naar woorden uit het evangelie van Johannes voelden de MSC’ers zich verbonden met hun medebroeders en zusters elders in de wereld. De opening zelf werd door Generaal Overste Mark McDonald op zijn persoonlijke en humoristische wijze verzorgd.

Tijdens 2e Kapitteldag werd het verslag van het Generaal Kapittel gesproken en daarin gezocht naar thema's die voor de toekomst belangrijk zijn als Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, de Chevalierverbondenen (lekenbeweging), roepingenwerk, zorg voor de geprofesten, protocol voor bescherming van kinderen en jongeren, herstructurering van Provincies, de internationale communiteiten etc.

Op de 3e dag van het Kapittel kwamen de onderwerpen van het Instrumentum Laboris, documenten samengesteld uit een verzameling van gesprekken binnen de Provincies, Unies en Regio’s over missie en internationaliteit, armoede en gerechtigheid, spiritualiteit, communiteit en samenleving, communicatie en andere onderwerpen. Kardinaal Joan Braz de Aviz, ‘protector’ van de MSC, kwam die dag op bezoek. 
’s Middags hadden Theo te Wierik en Hans Kwakman een bespreking met de Europese provinciaals over de bestuurbaarheid van de Nederlandse provincie in de toekomst en de IMSC (internationale communiteit in Nederland).

Op de vierde Kapitteldag hield de Mark McDonald een inleiding op het thema leiderschap en de nominatie voor Generaal Overste. In de gespreksgroepen werd gesproken over het profiel van de nieuwe Generaal Overste, daarna volgde in een gezamenlijke bijeenkomst een eerste inventarisatie en daarna de nominatieronde voor de verkiezing van de Generaal Overste.

Maandag 11 september is de verkiezing voor de Generaal Overste gehouden. De provinciaal overste van Centraal Amerika, P. Absalón Alvarado Tovar is voor 6 jaar als Generaal Overste van de MSC gekozen. Daarbij volgt hij P. Mark McDonald op die deze functie 12 jaar heeft bekleed.

In het weekend werd een indrukwekkende reis naar Assisië ondernomen.

 

Voor een uitgebreid verslag van de eerste week:

pdfGeneraal Kapittel MSC week 1