Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Rabbi, waar houdt U verblijf?
Dat was de vraag van de eersten
Die, nieuwsgierig, U zagen staan.
En ze ontdekten in Uw gezelschap
Dat U gewoon onder ons bent,
Met ons meetrekt,
Blootgesteld aan alles waar wij mensen
Aan zijn blootgesteld.
Kwetsbaar in Uw gunnende liefde.

Geef ons in deze tijd mensen die
Het aandurven met U op weg te gaan.
Kwetsbaar en sterk tegelijk.
Gedreven door een diep verlangen
U te ontmoeten
In de stilte van hun binnenste
En in dienende liefde.

Rabbi, waar houdt U verblijf? –
Kom maar mee, dan zul je het zien.

Ook vandaag roept U mensen
Om Uw leerling te zijn.

Wij bidden, Heer, om priesters, diakens,
pastorale werkers en werksters en religieuzen
Uit alle rassen, stammen en talen
Die in al hun bonte verscheidenheid
Iets van uw liefde laten zien.
Want U komt ons tegemoet in mensen
Kwetsbaar en verlangend zoals wij.

Fons Eppink mhm
Mill Hill

fb kanbi k

Nieuws

25e Generaal Kapittel MSC verslag week 2

De eerste dag van de tweede week van het Generaal Kapittel stond in het teken van de keuze van de nieuwe Generaal Overste van de MSC. Mark McDonald, die deze functie 12 jaar bekleedde, presenteerde de kandidaten voor Generaal Overste tijdens de ochtendsessie.

VoetwassingGenomineerde kandidaten konden aangeven of ze bezwaar hadden tegen hun kandidatuur, wat voor enkele genomineerden het geval was.
Na een aantal plechtigheden in de kapel, werd tijdens de eerste stemronde werd P. Absalón Alvarado Tovar gekozen voor 6 jaar gekozen als Generaal Overste van de MSC. De scheidende Generaal Overste Mark McDonald gaf het bericht van de verkiezing door aan het Vaticaan. Een belangrijke ceremonie voor de nieuwe Generaal Overste was de voetwassing van medebroeders van de vijf continenten. Daarna volgden de felicitaties.

Tijdens de dagen erna werd er in werkgroepen over vele onderwerpen gesproken. Er zijn o.a. werkgroepen voor roepingenwerk en opleidingen, integriteit en de werken van de MSC, de financiën en het leiderschap binnen de congregatie, de communiteiten en het ouder worden, internationalisering en missie en de MSC-leken (Chevalierverbondenen). Het is de bedoeling dat elke werkgroep met concrete voorstellen komt, die dan weer in het Kapittel besproken worden zodat dit meegenomen kan worden voor het toekomstige beleid.
Uit deze besprekingen wordt duidelijk dat er Wereldwijd meer samengewerkt moet worden. De internationale communiteit in opbouw (IMSC) van MSC Nederland is daar een voorbeeld van.

Bezoek zusters FDNSCTussen de vergaderingen door zijn er diverse bijeenkomsten, waaronder het overleg van de Europese Provinciaals. Het zijn waardevolle ontmoetingen.
De betrokkenheid van de zusters FDNSC kwam tot uiting door het bezoek van zr. Marife Mendoza, Generaal Overste van de Dochters onze Lieve Vrouw van het H. Hart en zr. Bonaventura Kim van de Generale Raad van de MSC-Zusters.
Ook wordt er gewerkt aan de Constituties (soort Statuten) van de MSC. Door verschillende provincies zijn er voorstellen voor wijzigingen ingediend. Deze worden door de juridische commissie bekeken en de commissie heeft op haar beurt nieuwe voorstellen ingebracht.

pausVrijdagmiddag waren de provinciaals of hun vertegenwoordiger uitgenodigd om in de kapel de relikwieën te komen afhalen van de 7 martelaren van onze congregatie. 

Zaterdag 16 september gingen de Kapittelleden op privé audiëntie bij paus Franciscus. De paus ontving hen in de Sala Clemente. Generaal Overste Absalón Alvarado sprak hem in het Spaans toe. Daarna las de paus zijn toespraak voor en gaf de pauselijke zegen. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid om de paus persoonlijk te ontmoeten en de hand te geven.  

Voor een uitgebreid verslag van de tweede week:
Generaal Kapittel MSC week 2