Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Recent verschenen

Bidden rond roeping tot religieus leven

Heer,

Uit verschillende landen en culturen
heb Je ons bijeen geroepen,
om te groeien in waarheid en liefde
en als teken daarvan te leven
in interculturele gemeenschappen,
verspreid over de hele wereld.

Het is zo wonderlijk
dat wij met onze verscheidenheid
in Jou éénheid ervaren.
Jij, centrum van ons leven,
zendt ons om verbondenheid
tussen mensen te bevorderen en het rijke is,
dat al die mensen ons terug zenden naar Jou.
Zo blijf Jij de Kern van ons bestaan.

Ons werk in actie en contemplatie is niet af.
Heer, we zouden zo graag
nieuwe, enthousiaste jonge vrouwen
willen ontmoeten
die zich bij ons durven aansluiten
en mee doen wat mogelijk en wenselijk is,
in respect voor de eigenheid van iedereen.

Heer, open onze harten
en spreek jouw Woord dat leven doet.
Leer ons de tekenen van de tijd verstaan,
zodat we samen blijven groeien
in waarheid en Liefde.

Amen  

Zuster Aline De Reys FMM
en zuster Jolanda Delleman FMM

Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria – Brussel

fb kanbi k

Nieuws

25e Generaal Kapittel MSC verslag week 2

De eerste dag van de tweede week van het Generaal Kapittel stond in het teken van de keuze van de nieuwe Generaal Overste van de MSC. Mark McDonald, die deze functie 12 jaar bekleedde, presenteerde de kandidaten voor Generaal Overste tijdens de ochtendsessie.

VoetwassingGenomineerde kandidaten konden aangeven of ze bezwaar hadden tegen hun kandidatuur, wat voor enkele genomineerden het geval was.
Na een aantal plechtigheden in de kapel, werd tijdens de eerste stemronde werd P. Absalón Alvarado Tovar gekozen voor 6 jaar gekozen als Generaal Overste van de MSC. De scheidende Generaal Overste Mark McDonald gaf het bericht van de verkiezing door aan het Vaticaan. Een belangrijke ceremonie voor de nieuwe Generaal Overste was de voetwassing van medebroeders van de vijf continenten. Daarna volgden de felicitaties.

Tijdens de dagen erna werd er in werkgroepen over vele onderwerpen gesproken. Er zijn o.a. werkgroepen voor roepingenwerk en opleidingen, integriteit en de werken van de MSC, de financiën en het leiderschap binnen de congregatie, de communiteiten en het ouder worden, internationalisering en missie en de MSC-leken (Chevalierverbondenen). Het is de bedoeling dat elke werkgroep met concrete voorstellen komt, die dan weer in het Kapittel besproken worden zodat dit meegenomen kan worden voor het toekomstige beleid.
Uit deze besprekingen wordt duidelijk dat er Wereldwijd meer samengewerkt moet worden. De internationale communiteit in opbouw (IMSC) van MSC Nederland is daar een voorbeeld van.

Bezoek zusters FDNSCTussen de vergaderingen door zijn er diverse bijeenkomsten, waaronder het overleg van de Europese Provinciaals. Het zijn waardevolle ontmoetingen.
De betrokkenheid van de zusters FDNSC kwam tot uiting door het bezoek van zr. Marife Mendoza, Generaal Overste van de Dochters onze Lieve Vrouw van het H. Hart en zr. Bonaventura Kim van de Generale Raad van de MSC-Zusters.
Ook wordt er gewerkt aan de Constituties (soort Statuten) van de MSC. Door verschillende provincies zijn er voorstellen voor wijzigingen ingediend. Deze worden door de juridische commissie bekeken en de commissie heeft op haar beurt nieuwe voorstellen ingebracht.

pausVrijdagmiddag waren de provinciaals of hun vertegenwoordiger uitgenodigd om in de kapel de relikwieën te komen afhalen van de 7 martelaren van onze congregatie. 

Zaterdag 16 september gingen de Kapittelleden op privé audiëntie bij paus Franciscus. De paus ontving hen in de Sala Clemente. Generaal Overste Absalón Alvarado sprak hem in het Spaans toe. Daarna las de paus zijn toespraak voor en gaf de pauselijke zegen. Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid om de paus persoonlijk te ontmoeten en de hand te geven.  

Voor een uitgebreid verslag van de tweede week:
Generaal Kapittel MSC week 2