Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Recent verschenen

Bidden rond roeping tot religieus leven

Zijt Gij het Heer

die mij nodigt dag na dag
zes maal daags
uw lof te zingen
opdat ik uw liefde horen mag?

Zijt Gij het Heer
die mij noodt telkendage
lief en leed te delen
met mijn zusters
die Gij mij gegeven hebt,
in wie ik U kennen mag?

Zijt Gij het Heer
die mij dagelijks reikt
brood en wijn
– uw lichaam en bloed –
opdat ik in U leven vinden mag?

Ja Gij zijt het Heer
die mij roept bij naam
opdat ik luisteren zal
om uw Woord te verstaan
en U de ruimte laat
mij te vormen in uw licht
waardoor ik groeien mag in de liefde
die Gij in mij hebt gelegd
zodat ik U eren kan
en geven en ontvangen mag
in de gemeenschap
die Gij mij geschonken hebt,
hier, op deze plek,
een ontmoeting, een worsteling,
een leven lang
sterven en geboren worden in U.

Amen  

Zuster Columba de Smet
OSB Zusters Benedictinessen
Onze Lieve Vrouwe Abdij – Oosterhout NB  

fb kanbi k

Nieuws

Open Kloosterdag op 10 augustus 2019

 

Logo 100 jaar Nederlandse MSC Provincie kleinOp zaterdag 10 augustus 2019 houdt de MSC een Open Kloosterdag, ter gelegenheid van 100 jaar MSC in Nederland. Er is een fototentoonstelling over het werk van de MSC maar ook over het werk van de Zusters FDNSC en de activiteiten van de met ons verbonden lekengroepen. Bezoekers krijgen een gratis boekje waarin het verhaal in woord en beeld wordt verteld van een eeuw MSC in Nederland en Tilburg.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur in Huize Notre Dame aan de Sint Oloflaan 1 te Tilburg. We beginnen ’s morgens om 11.00 uur met een korte gebedsdienst in de kapel.

Komt u deze dag zoveel mogelijk op de fiets of scooter of openbaar vervoer want de parkeerruimte is beperkt. En we hopen op grote belangstelling.

De fototentoonstelling is ook op 11 t/m 14 augustus en 16 t/m 18 augustus tussen 14.30 - 16.30 uur geopend.

De aanleiding: 100 jaar!

Rond 1880, zo'n 139 jaar geleden dus, kwamen – vanuit Frankrijk – de eerste MSC broeders naar Nederland. In 1890 werd het grote Misshuis aan de Bredaseweg gebouwd. Nederland behoorde toen nog tot de Noordelijke MSC Provincie. Vanuit het snel stijgende aantal roepingen ontstond het verlangen om een zelfstandige MSC Provincie te worden. Op 15 augustus 1919 - 100 jaar geleden - werd daarom de Nederlandse MSC Provincie opgericht.

Dankbaarheid

We willen graag stilstaan bij deze gebeurtenis omdat het ons stemt tot dankbaarheid.

We zijn dankbaar om het vele werk dat we hebben mogen doen. Dat deden we in eigen land en in Europa en elders in de wereld, maar ook in de voormalige missiegebieden welke nu zelfstandige MSC Provincies/Unie zijn met inmiddels hun eigen missiegebieden.

We zijn ook dankbaar omdat ons werk doorgaat al is het op een andere wijze dan zoals wij het gedaan hebben. We leven in een andere samenleving met andere vragen en andere noden. Het is goed zo!

We vertrouwen erop dat de Eeuwige ook ons en ons werk niet aan het lot zal overlaten.

Enkele historische feiten

De Congregatie werd op 8 december 1854 in Issoudun (Frankrijk) door Jules Chevalier gesticht. Op 15 augustus is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse MSC Provincie zich, na goed overleg, heeft afgescheiden van de Noordelijke Provincie. Deze bestond uit de latere MSC Provincies van België, Noord Duitsland en Zuid Duitsland/Oostenrijk. Medebroeders uit Frankrijk waren in 1880 gevlucht naar Nederland; vanwege de politieke situatie in dat land zochten veel religieuzen hun heil in andere landen.

Aangekomen in Nederland, vonden de medebroeders een gastvrij onthaal in Huize Gerra dat eigendom was van het bisdom ’s-Hertogenbosch en door de bisschop ter beschikking werd gesteld. Het huis staat er nog; aan het begin van de oprijlaan naar het voormalig grootseminarie in Haaren. Vandaaruit werd een lakenfabriek in Tilburg gekocht en enkele jaren later werd het grote Missiehuis (1890) aan de Bredaseweg gebouwd.

Op 15 augustus 1919 werd - zoals gezegd - de Nederlandse MSC Provincie opgericht.