Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Heer,

Uit verschillende landen en culturen
heb Je ons bijeen geroepen,
om te groeien in waarheid en liefde
en als teken daarvan te leven
in interculturele gemeenschappen,
verspreid over de hele wereld.

Het is zo wonderlijk
dat wij met onze verscheidenheid
in Jou éénheid ervaren.
Jij, centrum van ons leven,
zendt ons om verbondenheid
tussen mensen te bevorderen en het rijke is,
dat al die mensen ons terug zenden naar Jou.
Zo blijf Jij de Kern van ons bestaan.

Ons werk in actie en contemplatie is niet af.
Heer, we zouden zo graag
nieuwe, enthousiaste jonge vrouwen
willen ontmoeten
die zich bij ons durven aansluiten
en mee doen wat mogelijk en wenselijk is,
in respect voor de eigenheid van iedereen.

Heer, open onze harten
en spreek jouw Woord dat leven doet.
Leer ons de tekenen van de tijd verstaan,
zodat we samen blijven groeien
in waarheid en Liefde.

Amen  

Zuster Aline De Reys FMM
en zuster Jolanda Delleman FMM

Zusters Franciscanessen
Missionarissen van Maria – Brussel

fb kanbi k

Nieuws

Kapitteldagen van de Nederlandse MSC Provincie 2017, dag 5

Donderdag, 23 februari 2017

Deze dag stond in het teken van de uitvaart van Wim Verhoeven, die op 18 februari op 86-jarige leeftijd was overleden. In een plechtige eucharistieviering namen wij afscheid van hem. Vervolgens werd hij begraven op het MSC-kerkhof in de tuin van het voormalige Missiehuis aan de Bredaseweg.

De voorbije kapitteldagen resulteerden in een aantal besluiten en adviezen aan het bestuur. Deze besluiten en adviezen zullen mede richting geven aan de komende bestuursperiode 2017-2020. Op deze laatste dag van het kapittel werden ze formeel in stemming gebracht en algemeen goedgekeurd.

Theo te Wierik, die deze week gekozen werd als nieuwe provinciaal overste van de Nederlandse MSC-provincie, maakte vervolgens zijn medebestuursleden bekend. Zij werden met grote instemming van de kapittelleden goedgekeurd:

  • Wim Vergouwen (74), vice-provinciaal
  • Harrie de Bruijn (69)
  • Tarsisius Siswanto (52)

Samen met Theo te Wierik zal Hans Kwakman (77) in september 2017 de Nederlandse provincie vertegenwoordigen op het generaal kapittel in Rome. Mocht hij verhinderd zijn, dan zal Ben Verberne zijn plaats innemen.

Fons Meijers (76) en Ben Verberne (77) werden opnieuw gekozen als agendacommissie van de provincieraad.

Theo te Wierik bedankte al degenen die bij de voorbereiding en uitvoering van het kapittel betrokken waren, met name de dames van het secretariaat: Rosalie Euren, Hilda van der Plaats en Marij van Sprang. Bovendien sprak hij bijzondere woorden van dank uit naar Jan Jetse Bol, de scheidende provinciaal overste. Vanwege gezondheidsproblemen had Jan Jetse niet kunnen deelnemen aan het kapittel. Hij was echter voldoende opgeknapt om tenminste bij de sluiting aanwezig te zijn.

Morgen wordt het kapittel besloten met een Eucharistieviering en een gezamenlijke maaltijd.