Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Bidden rond roeping tot religieus leven

Heer,

Gij roept mensen op om van U te getuigen.
Om dag na dag ons leven in Uw handen te leggen;
om ons te verbinden aan een gemeenschap.

Soms is het moeilijk, Heer,
om trouw te zijn aan U en mijn medezusters;
om mij nederig en klein in te voegen,
m’n eigen “ik” los te laten.

U legt geen onbeantwoord verlangen in ons hart.
Mijn verlangen om U en de mensen om mij heen te dienen, is oprecht;
de wil samen met anderen te groeien in de liefde voor U en de naasten;
om tekenen van licht en hoop uit te dragen.

Heer, wij ontvangen zoveel pareltjes van zegeningen uit Uw hand, steeds weer.
Wil ons daarom helpen, onze roeping aan U en aan elkaar trouw te blijven.
Geef ons de kracht om iedere keer nieuwe wegen te vinden
in het verkondigen van Uw Blijde Boodschap.

Amen.

Zr. Anna Foppen OPraem
Norbertinessen Sint Catharinadal – Oosterhout  

fb kanbi k

Nieuws

Kapitteldagen van de Nederlandse MSC Provincie 2017, dag 5

Donderdag, 23 februari 2017

Deze dag stond in het teken van de uitvaart van Wim Verhoeven, die op 18 februari op 86-jarige leeftijd was overleden. In een plechtige eucharistieviering namen wij afscheid van hem. Vervolgens werd hij begraven op het MSC-kerkhof in de tuin van het voormalige Missiehuis aan de Bredaseweg.

De voorbije kapitteldagen resulteerden in een aantal besluiten en adviezen aan het bestuur. Deze besluiten en adviezen zullen mede richting geven aan de komende bestuursperiode 2017-2020. Op deze laatste dag van het kapittel werden ze formeel in stemming gebracht en algemeen goedgekeurd.

Theo te Wierik, die deze week gekozen werd als nieuwe provinciaal overste van de Nederlandse MSC-provincie, maakte vervolgens zijn medebestuursleden bekend. Zij werden met grote instemming van de kapittelleden goedgekeurd:

  • Wim Vergouwen (74), vice-provinciaal
  • Harrie de Bruijn (69)
  • Tarsisius Siswanto (52)

Samen met Theo te Wierik zal Hans Kwakman (77) in september 2017 de Nederlandse provincie vertegenwoordigen op het generaal kapittel in Rome. Mocht hij verhinderd zijn, dan zal Ben Verberne zijn plaats innemen.

Fons Meijers (76) en Ben Verberne (77) werden opnieuw gekozen als agendacommissie van de provincieraad.

Theo te Wierik bedankte al degenen die bij de voorbereiding en uitvoering van het kapittel betrokken waren, met name de dames van het secretariaat: Rosalie Euren, Hilda van der Plaats en Marij van Sprang. Bovendien sprak hij bijzondere woorden van dank uit naar Jan Jetse Bol, de scheidende provinciaal overste. Vanwege gezondheidsproblemen had Jan Jetse niet kunnen deelnemen aan het kapittel. Hij was echter voldoende opgeknapt om tenminste bij de sluiting aanwezig te zijn.

Morgen wordt het kapittel besloten met een Eucharistieviering en een gezamenlijke maaltijd.