Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

We willen Gods liefde laten zien aan de mensen. We willen het charisma van onze congregatie beleven en doorgeven. Daar zijn we mee bezig in alles wat wij leven en vieren, in het verdriet als wel in de vreugde, zowel op sociaal als religieus gebied.

Frank Willemsen msc (Joaíma, Brazilië)

Nieuwsarchief

MSC in Vietnam

Deze zomer deden de eerste Vietnamese MSC’ers hun eeuwige professie. Deel zijn van een wereldwijde gemeenschap is ook voor hen een bijzondere beleving.

Een bloemrijk verslag van een van onze Vietnamese medebroeders, waarbij pater Generaal samen met andere gasten aanwezig was. Het verslag werd gepubliceerd in de digitale MSC Nieuwsbrief van juli jl.

Zondag 16 juni 2013 was een gelukkige dag voor de kleine en jonge MSCgemeenschap in Vietnam. Volgens traditie worden professies hier gevierd in juni, aan het begin van het regenseizoen. De mensen zijn er namelijk van overtuigd dat regen een bijzonder teken is van genade en zegen van boven.

Meer dan 350 gasten namen dan ook deel aan de plechtige professieviering, die ongetwijfeld een uiting is van Gods liefde voor de MSC-Congregatie en voor de hele kerk.
195professievietnam2De viering begon om 10 uur ’s morgens in het klooster van de Missionarissen van het Geloof (MF) in Binh Duong, ongeveer 30 km van Ho Chi Minh City. Wij voelden ons zeer vereerd door de aanwezigheid van de algemene overste, pater Mark McDonald, MSC, die zijn taken elders terzijde had gelegd om bij ons aanwezig te zijn.
Ook mochten wij verwelkomen pater John Mulrooney, MSC, onze provinciaal uit Australië, de paters Robert Irwin, MSC en Timothy Brennan, MSC, oud-provinciaals die ons in het verleden met hun zorg hebben ondersteund, pater Albert, MSC, raadslid van de Indonesische provincie die zijn eerste bezoek bracht aan Vietnam en de novicenmeester van de Filippijnse provincie, pater Bernard Corpuz, MSC.
Behalve hen waren er nog andere leden van de Chevalier Familie: de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, de MSC Zusters en de MSC-geassocieerden in Vietnam. Ook waren er meer dan 50 vrouwelijke en mannelijke religieuzen van andere congregaties die ondanks de regen en de afstand blijk gaven van hun ondersteuning. Heel bijzondere aanwezigen waren natuurlijk de familieleden en vrienden uit allerlei plaatsen, getuigen van Gods liefdevolle aanwezigheid.

Zij allen kwamen bijeen in dit samenzijn om te getuigen van hun geloof in Gods liefdevolle roeping van de kandidaten, die hun blijvende toewijding gingen bevestigen in hun eerste professie ofwel door de vernieuwing van hun geloften.

De eucharistieviering duurde twee uur. Hoofdcelebrant was pater Joseph Quang MF, provinciaal, met meer dan 20 diocesane en religieuze priesters als concelebranten. Pater Mark McDonald nam de eeuwige geloften in ontvangst van de Broeders John Bosco Tran Duc Quy en Broeder Joshep Nguyen Huy Hoang, die met een ware passie voor het Hart van Christus alle vormingsstadia hadden doorlopen. Met enthousiasme werden zij verwelkomd door alle eeuwig geprofeste leden van de MSC, de FDNSC en de MSC-Zusters.

Daaraan voorafgaand hadden Joseph Nguyen Dang Sy, Francis Xavier Nguyen Dinh Thi en Dominic Savio Dinh Hai Bang hun tijdelijke geloften afgelegd en begonnen zij hun leven als geprofeste MSC’ers. Vijf scholastieken hernieuwden hun professie en zetten hun navolging van Jezus voort in de hun toevertrouwde missie. Alle aanwezigen voelden zich intensief betrokken bij het gebeuren, hetgeen ongetwijfeld het werk is van God, die zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen manifesteerde door het doorboorde Hart van Jezus, bron van het MSC charisma en geneesmiddel voor heel de wereld.

Na de mis kwamen we bij elkaar voor een eenvoudige maaltijd. De twee eerste eeuwig geprofeste MSC’ers in Vietnam werden met veel blijdschap door iedereen gefeliciteerd. Het was een onvergetelijk moment in de geschiedenis van de MSC in Vietnam, het 53ste land, waar de spiritualiteit van het Hart het leven van mensen zal raken, in het bijzonder dat van de armen en van hen die gemarginaliseerd zijn.

In zijn homilie bedankte Pater Generaal namens de congregatie al degenen die vanaf het begin met de MSC in Vietnam zijn “meegereisd”. Hij bedankte de Missionarissen van het Geloof dat we gebruik mochten maken van hun kapel en voor hun hartelijke ondersteuning tijdens de viering. Ook andere congregaties betrok hij in zijn dank. Bijzondere waardering sprak hij uit naar de families van alle Vietnamese MSC’ers die hun zoon en broer beschikbaar stellen voor Gods roeping. Hij herinnerde ons aan het feit dat ‘samenzijn’ de essentie vormt van de missie die wij van Christus ontvangen hebben. Hij benadrukte dat wij aan anderen te danken hebben wie wij vandaag zijn.

Samenzijn, zei hij, is de universele uitdrukking van onze passie voor Christus en voor de mensen. Dit precies is een gave van God: “Wij zijn allen broeders, aan elkaar gegeven, om samen te leven en te werken omwille van het koninkrijk waar rechtvaardigheid en liefde alle mensen zullen verenigen…” (MSC Constituties, nr 31)