Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Hoewel Nico nooit is uitgezonden werd hij als hoofd van de propaganda nauw betrokken bij het missiewerk. Tentoonstellingen, kerstkaartenacties, loterijen en vooral ook verkopingen van via de missie geïmporteerde artikelen brachten het nodige geld op voor het werk daar.

Nico Akerboom msc

Nieuwsarchief

Provinciaal kapittel 2014

Van zondagavond 6 april t/m woensdagochtend 9 april 2014 houdt de Nederlandse MSC Provincie haar provinciaal kapittel. De bijeenkomst vindt plaats in Notre Dame, Tilburg, waar het provincialaat gevestigd is.

In deze driejaarlijkse vergadering evalueren we de periode 2011-12014 en zetten we beleid uit voor de komende drie jaar. Een bijzondere taak voor dit kapittel is de keuze van een nieuwe provinciaal overste. Mogelijk is echter dat de ‘oude provinciaal’, Jan Jetse Bol, voor een tweede termijn van drie jaar wordt herkozen. De provinciaal wordt bijgestaan door enkele bestuursleden. Verwacht wordt dat er tijdens het kapittel een wisseling van een of meerdere bestuursleden zal plaatsvinden.

Deelnemers
083pkbestuurEr zijn 4 personen die ambtshalve deelnemen aan het kapittel: Jan Jetse Bol (provinciaal), Wim Vergouwen (bestuurslid en vice-provinciaal), Dan Ceballos (bestuurslid) en Harrie de Bruijn (bestuurslid).
Daarnaast zijn er 8 gekozen leden, namelijk: Ton Zwart, Fons Meijers, Ben Verberne, Ben Bergen, Gert Leek, Theo te Wierik, Piet van Mensvoort en Kees Vergouwen.
Twee deelnemers zijn door het bestuur benoemd: Jacques Alkemade en Sjaak Veken.
Verder zijn er 4 plaatsvervangende leden: Jacques Janssen, Jan Kaandorp, Gerrit te Wierik en Jan Vonk.
Pater F.X. Wahyudi zal aanwezig zijn namens het generaal bestuur.
Tenslotte zijn er enkele personen die tijdens deze dagen zijn benoemd voor taken: Frater Leo Ruitenberg, die ook tijdens vorige kapittels gespreksleider is geweest; mevrouw Hilda van der Plaats, de algemeen secretaris en mevrouw Marij van Sprang, hulpsecretaris.

Onderwerpen die besproken worden

Zondagavond, 6 april 
Het kapittel wordt officieel geopend met een gebedsviering. Er worden enkele ‘spelregels’ afgesproken en taken verdeeld: de stuurgroep, stemopnemers, een woordvoerder voor de avondverslagen aan de leden van de provincie en iemand die dagelijks een kort verslagje maakt voor de website.

Maandag, 7 april
Het bestuur doet verslag aan kapittel over de afgelopen bestuursperiode. Dan Ceballos, de econoom van de provincie, presenteert het Financieel Verslag. Na de presentatie door het bestuur en de econoom volgt een bespreking van de verslagen.
In de middag vindt de provinciaalskeuze plaats.
In de resterende tijd komen de resultaten van de groepsgesprekken ter tafel over het onderwerp “Onze missie nu”. Deze groepsgesprekken zijn gevoerd in de maanden voorafgaand aan dit kapittel. Van deze gesprekken en ook van verslagen die ‘s morgens gepresenteerd zijn, hebben de kapitteldeelnemers in de weken vóór het kapittel een exemplaar ontvangen.

Dinsdag, 8 april
In de morgen geeft Theo te Wierik een update van het reilen en zeilen van Missionair Servicecenter (MST). Theo is bestuurslid van het MST. Vervolgens leiden Jacquie Hendriks en Jos Vriesema de discussie in over de toekomst van de Chevalierverbondenen.
Met "IMSC" wordt het initiatief aangeduid om een internationale communiteit te starten in Rotterdam. Het vorige kapittel van 2011 gaf daartoe het groene licht. Hoe ver zijn we daarmee? Ter tafel komt bovendien het discussiepaper “Besturen in de toekomst”. Een kleine werkgroep heeft enkele voorstellen voorbereid, die al eerder in brede kring besproken zijn. Vanmiddag probeert het kapittel enkele concrete aanbevelingen voor het nieuwe bestuur te formuleren.

Woensdag, 9 april
De provinciaal overste draagt zijn nieuwe bestuursleden voor. Er volgt een toelichting en stemming per kandidaat. Vervolgens kiest het kapittel een agendacommissie voor de Provincieraad.
Tenslotte worden de kapittelbesluiten een voor een in stemming gebracht.
Na een evaluatie van de voorbije dagen wordt het kapittel afgesloten met een Eucharistieviering in de kapel van Notre Dame. Daarvoor zijn alle medebroeders, Chevalierverbondenen en de FDNSC-Zusters uitgenodigd.