Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Ik heb een stuk dankbaarheid voor het leven dat ik heb mogen leven. Ik ben aan de eindfase, dat kan ik niet ontkennen. Maar in plaats van bang te zijn voor het einde is het beter dankbaar te zijn. Niet te veel piekeren.

Kees Swinkels msc (Quezon City, Filipijnen)

Nieuwsarchief

Generaal Kapittel 2011: week 1

Van 5 tot en met 24 september wordt in Madrid het Generale Kapittel van de Missionarissen van het Heilig Hart gehouden. Voor de Nederlandse Provincie nemen Jan Jetse Bol, Ton Zwart en Ben Verberne deel. Elke week een verslag. Deze week van Jan Jetse Bol.

Het generaal kapittel komt dichterbij
Op mijn kamer vind ik een tas (made in China!) waar in woord en beeld te zien is dat dit het 24e generaal kapittel is, met als motto: “Op uw woord zal ik het net uitwerpen”. Ook vind ik er een boek met meer praktische informatie, zoals de agenda voor de komende drie weken.
Het hoofdthema van het kapittel: Gehoorzaamheid en zending.
En er is een map met andere kapittelstukken. Ook is er een boekje bij met foto’s met daarbij een korte levensbeschrijving van alle kapittelleden (82); ook van de medewerkers van het kapittel (18): secretariaat, tolken, vertalers.

Alle begin is moeilijk
De dagelijkse eucharistie vindt als regel om 13.00 uur plaats. Het ontbijt is tussen 9.00 en 10.00 uur. Bij aanvang van het kapittel kost het de nodige moeite om de geluidsapparatuur goed op elkaar af te stemmen, maar na enig geduld oefenen kan ieder zelf kiezen welke taal hij wil horen: Spaans, Engels of Frans.
VertalersEerst worden we in het Spaans welkom geheten door Wifredo Arribas, de overste van de Spaanse provincie. Daarna opent Mark McDonald, in allerlei talen, officieel het 24e Generaal Kapittel: We hopen hier met elkaar de stem van God te horen.
Maar eerst moeten alle kapittelleden laten horen dat ze daadwerkelijk aanwezig zijn en krijgen we informatie over de praktische gang van zaken en de regels van het kapittel. Wanneer de agenda goedgekeurd is kunnen we beginnen.

Het kapittel is zalig
Aan het begin van het kapittel horen we dat er goedkeuring van de bisschop van Bourges gekomen is om verder te gaan met de zaligverklaring van pater Jules Chevalier.
Techniek ...Daarna komt het verslag van het generaal bestuur aan de orde en de uitgebreide en zeer gedegen samenvatting, door Tony Arthur gemaakt, van de verslagen van de gesprekken die overal gehouden zijn over “Gehoorzaamheid en zending”. In Nederland begonnen wij daar vorig jaar mee op de dag vóór het Heilig Hart feest met een inleiding van Martien Rijkhoff onder het motto”: “Een leven lang leerling zijn”.
Er is veel ruimte om ervaringen te delen:
We zijn ingedeeld in tien groepen van acht personen. Er is één Spaans-sprekende groep. Er zijn drie Frans-sprekende groepen. Zelf maak ik deel uit van een van de Engels-sprekende groepen. Iedere groep is “gemengd”: mensen uit verschillende landen, jong en oud.

Ondertussen heb ik al heel wat gesprekken in deze groep meegemaakt. Die zijn fijn. Niet zozeer omdat de gemiddelde leeftijd ongeveer 50 jaar is en de deelnemers op één na allemaal jonger zijn dan ik – waar maak ik dat nog mee sinds ik provinciale overste geworden ben? Maar vooral omdat het gebeurt op een manier waarbij iedereen – of hij nu wel of niet goed Engels spreekt of verstaat – de kans krijgt om zijn hart te laten spreken.

‘Discernment Process’
Het gaat bij de groepsgesprekken van dit kapittel om een “proces waarbij we in gesprek met onszelf, in gesprek met elkaar en in gesprek met God, samen tot meer inzicht kunnen komen”. Kort gezegd komt het praktisch hierop neer:

  • stap 1: Iemand houdt een korte inleiding (15/20 minuten) over een thema – het eindigt met een vraag of opdracht.
  • stap 2: Daarna is er tijd voor een persoonlijke bezinning en/of gebed.
  • stap 3: We komen samen in de kleine groep en vertellen elkaar van onze overweging/gebed – zonder discussie.
  • stap 4: In de grote kapittelzaal vertelt iedere groep enkele hoofdlijnen uit het gesprek of kiest iemand van hun groep uit om zijn persoonlijke overweging en/of gebed te laten horen.

Later op de dag is er dan nog een tweede deel van het proces. Stap 1 en stap 2 zijn hetzelfde. Maar in stap 3 en 4 kunnen discussies belangrijk zijn. Want het is de bedoeling dat het proces uiteindelijk leidt tot concrete aanbevelingen, voorstellen of besluiten, waarover in de grote zaal gesproken kan worden.

VergaderzaalOp donderdag 8 september krijgen we in de middag als vraag mee: Welke situaties dagen onze spiritualiteit vandaag uit? En: hoe kunnen wij er op antwoorden met creativiteit en moed?
Dit is een bijna onmogelijke vraag voor ons, die msc’er zijn in een provincie waarvan de leden ouder en ouder worden, en zelf steeds meer zorg nodig hebben…?
We zijn mensen, die misschien minder met onze ogen zien, die misschien minder met onze oren horen, van wie de stem niet zo krachtig meer is, die misschien wat trager zijn. Maar met ons hart kunnen we nog veel zien. We kunnen bewogen worden door de wereld en de mensen die er op wonen. We moeten misschien steeds meer loslaten en kunnen misschien niet zo veel in de ‘grote wereld’ doen, maar we voelen ons ook nu nog uitgedaagd om te zoeken naar onze missie nu. Die zullen we waarschijnlijk vooral dichter bij huis vinden, in zorg voor elkaar, in eigen communiteit of kring. Misschien zijn de stappen die we zetten klein en wankel, maar nog steeds kunnen we af en toe iets van een visioen, een droom zien. Dat is voor ons de weg om samen ouder te worden, én religieuzer én gelukkiger; althans dat hoop ik.

Een nieuwe generale overste?
Aan het eind van de eerste week van dit generaal kapittel vindt de nominatie voor de generale overste plaats. Dinsdagavond 12 september zal de verkiezing voor de generale overste plaats vinden. We kunnen kiezen uit de twintig msc’ers die genomineerd zijn. Waarschijnlijk kennen jullie de uitslag van de verkiezing al voordat jullie dit lezen.

Tot slot
EucharistieEr staat ons in de komende weken nog heel wat te wachten. Maar ik heb er vertrouwen in. In de sfeer zoals we hier samen zijn kan het wat worden. Het deed me goed te merken dat niet alleen wij, nu we ouder en ouder worden ons afvragen: wat kan nu nog onze missie zijn als we de weg van het hart willen gaan. Medebroeders uit jongere provincies stellen die vraag ook. In de loop van de geschiedenis zijn we allerlei werken en activiteiten als onze zending gaan zien. Maar zijn we niet te klerikaal geworden met onze vele parochie-activiteiten…? Wij zijn toch op de eerste plaatsreligieuzen met een eigen zending!? Waartoe roept God ons nu…? Ik verwacht niet dat het generaal kapittel hier in El Escorial voor ons allen het antwoord op zal graven. Zelf zullen we op pad moeten gaan om naar onze schat te graven, dicht bij huis.

13 september 2011