Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Hoewel Nico nooit is uitgezonden werd hij als hoofd van de propaganda nauw betrokken bij het missiewerk. Tentoonstellingen, kerstkaartenacties, loterijen en vooral ook verkopingen van via de missie geïmporteerde artikelen brachten het nodige geld op voor het werk daar.

Nico Akerboom msc

Nieuwsarchief

Generaal Kapittel 2011: week 2

Van 5 tot en met 24 september wordt in Madrid het Generale Kapittel van de Missionarissen van het Heilig Hart gehouden. Van de tweede week geeft Ton Zwart verslag.

12 september
Op maandag begonnen de gesprekken weer.
Gerechtigheid Vrede Heelheid vd ScheppingIn de morgen ging het over Gerechtigheid, Vrede en de Heelheid van de Schepping en in de middag over Media en Communicatie, zware thema’s die onmogelijk afdoende besproken konden worden. Een analyse van onze snel veranderende wereld zat er dan ook niet in. Het ging meer over wat we doen en niet doen om de aandacht voor deze problematieken gaande te houden.  In de kleine groep waartoe ik behoor werd er vooral gesproken over de stijgende zeespiegel en de koraaleilanden in Kiribati, die onder dreigen te lopen.  Een MSC’er is daar de spil van een bewustwordingscampagne.

Het werd ook duidelijk dat we nog veel te weinig gebruik maken van het hele aanbod aan moderne communicatiemiddelen. Vooral de sociale netwerken (Facebook, Twitter, Blackberry Messenger) worden alsmaar belangrijker. We kunnen ze gebruiken voor onze interne communicatie maar ook om onze missie uit te dragen. Stephen Cuyos op de Filippijnen bijvoorbeeld houdt zich bezig met ‘cyber mission’.

13 september
In de morgen stonden de broeders centraal, van wie er vijf, op een totaal van tachtig op het Generaal Kapittel aanwezig waren. De meeste groepen rapporteerden heel eerlijk dat, als er al problemen waren, die niet bij de broeders lagen maar bij de priesters.
Mark McDonaldKlerikalisme is helaas nog altijd een probleem.
In de middag werd de verkiezing gehouden van de Generale Overste. Mark McDonald haalde al op twee na de benodigde stemmen in de eerste ronde. In de tweede ronde was zijn herverkiezing dan ook een feit. In zijn aanvaardingswoordje maakte hij meteen duidelijk dat hij een grotere raad wilde, (vier tot vijf personen), dan in zijn eerste termijn. Hopelijk slaagt hij erin om die samen te stellen.

14 september
Ben Verberne hield de eerste inleiding van de dag, over de samenwerking met leken. Het betrof nog niet de Chevalierverbondenen - dat was het thema van de tweede inleiding - maar de samenwerking met leken op alle terreinen van het christelijke leven. We zijn tenslotte lidmaten van één en hetzelfde lichaam. In de groepsgesprekken bleek het klerikalisme ook hier weer een probleem te zijn: blijkbaar is het moeilijk om de wezenlijke gelijkwaardigheid in praktijk te brengen.
De Chevalierverbondenen gaven een grote variëteit te zien aan groepen die de spiritualiteit van het Hart willen beleven. Soms wordt dit in het persoonlijke leven van de leden van een groep beleefd of in gezin en werksituatie. Een andere keer betreft het een samenwerken vanuit eenzelfde inspiratie in school of  parochie. Het kan ook zover gaan dat MSC’ers en Chevalierverbondenen onder één dak wonen en elkaars leven delen. Dan is er nog het feit dat pater Chevalier aan de wieg heeft gestaan van meerdere congregaties, die ieder op eigen manier groepen leken rond zich verzameld hebben. Het bleek moeilijk om de juiste woorden te vinden om aan alle groepen recht te doen.  Waar we het over eens waren was wederzijdse steun en autonomie, niet iets nieuws maar wel heel wezenlijk.

15 september
Chris McPheeDe donderdag stond in het teken van roepingen en opleidingen. De Australische novicemeester, Chris McPhee, hield een inleiding die naar de kern van het religieuze leven ging en niet alleen maar naar het begin ervan. Heel boeiend sprak hij over de Godservaring, over er te mogen zijn. ‘God is liefde’, was één van zijn uitspraken, ‘niet omdat wij goed zijn, maar omdat God goed is’. Ook de ervaring dat wij het eigenlijk niet waard zijn, hoort wezenlijk bij onze reactie op de Godservaring; vragen en twijfels die steeds weer opduiken. Een derde moment maakt de Godservaring compleet: een verzoening  tussen Gods liefde en onze leegte.
De drie momenten vormen een cirkelbeweging die zich niet slechts één keer voordoet, maar vele malen in het leven van een religieus – en van iedere gelovige – herhaald kan worden, tot op hoge leeftijd toe.

16 september
Carl Tranter en Pavol Baroš hielden de inleidingen op de dag van de internationaliteit.
Beide inleidingen zorgden voor veel reacties. Het is duidelijk dat internationaliteit en vooral internationale gemeenschappen, in de belangstelling staat. Onze wereld is kleiner geworden: een goede internationale gemeenschap (met de juiste mensen en de juiste voorbereiding) laat zien dat het mogelijk is dat meerdere culturen met elkaar samen leven. Ook al kun je niet zomaar Aziatische rijst in een Europees broodmandje stoppen, om de woorden van Pavol te gebruiken. Het is een christelijk getuigenis dat verschillen niet alleen overwonnen kunnen worden, maar verrijkend kunnen werken.

17 september
Regionale vergaderingenDe zaterdag stond in het teken van de regionale vergaderingen: PEC (Europa), APIA (Azië, Australië en het Zuidzee gebied) en CA-MSC (Noord- en Zuid-Amerika).  

Ik wil eindigen met een liturgische noot. Wat te denken van een ‘Heer Ontferm U’ waarbij rook van bladeren het symbool is dat het kwaad verdrijft? Of van een pantomime in plaats van een homilie? Of van een geelrode punt op je voorhoofd als teken van welkom? We hebben het allemaal meegemaakt. De verrezen Heer kan in vele gedaanten verschijnen.

El Escorial, Madrid, september 2011