Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Hoewel Nico nooit is uitgezonden werd hij als hoofd van de propaganda nauw betrokken bij het missiewerk. Tentoonstellingen, kerstkaartenacties, loterijen en vooral ook verkopingen van via de missie geïmporteerde artikelen brachten het nodige geld op voor het werk daar.

Nico Akerboom msc

Nieuwsarchief

Kerstmis 2012


KerststalVijftig jaar na het tweede Vaticaans concilie is onze kerstwens aan u een tekst uit die tijd, die ons nu nog aanspreekt:

Boodschap van de concilievaders (20 oktober 1962)

De liefde van God dringt ons
Wij, die hier zijn samengekomen uit alle volkeren, die er onder de hemel zijn, dragen in ons hart de zorgen, de noden naar lichaam en ziel, het lijden, de verlangens en de hoop van alle volkeren, die ons zijn toevertrouwd. Wij hebben grote aandacht voor alle noden, waardoor de mensen in onze tijd worden gekweld. Laat daarom onze zorg vooral uitgaan naar de geringsten, naar de armsten en de zwaksten; laten wij in navolging van Christus medelijden hebben met de schare, die lijdt aan honger, ellende en onwetendheid; laten wij voortdurend aandacht hebben voor hen, die bij gebrek aan de nodige hulp nog geen menswaardig bestaan hebben bereikt. Laten wij daarom nu wij aan ons werk beginnen grote waarde hechten aan alles wat betrekking heeft op de menselijke waardigheid, aan alles wat bijdraagt tot de ware gemeenschap onder de volkeren. "De liefde van Christus dringt ons (2 Kor. 5, i4); want "hoe kan de liefde van God blijven in hem, die zijn broeder in nood ziet en zijn hart voor hem sluit? (1 Joh. 3, 17)

Wij wensen ieder een gezegende kersttijd en een zalig Nieuwjaar toe.

Hetprovinciaal bestuur van de Nederlandse MSC provincie:

Jan Jetse Bol
Harrie de Bruijn
Dan Ceballos
Wim Vergouwen