Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Na vijfentwintig lange en prachtige jaren in de Filippijnen keerde ik terug naar Nederland. Ik kwam daar in het dovenpastoraal terecht. Ik ga de taken nu overdragen, maar ga door als vrijwilliger. Zolang ik kan, zal ik ermee doorgaan want hierbij voel ik me nog volop missionaris.

Eugène van Vught msc

Nieuwsarchief

Kapitteldagen van de Nederlandse MSC Provincie 2017, dag 5

Donderdag, 23 februari 2017

Deze dag stond in het teken van de uitvaart van Wim Verhoeven, die op 18 februari op 86-jarige leeftijd was overleden. In een plechtige eucharistieviering namen wij afscheid van hem. Vervolgens werd hij begraven op het MSC-kerkhof in de tuin van het voormalige Missiehuis aan de Bredaseweg.

De voorbije kapitteldagen resulteerden in een aantal besluiten en adviezen aan het bestuur. Deze besluiten en adviezen zullen mede richting geven aan de komende bestuursperiode 2017-2020. Op deze laatste dag van het kapittel werden ze formeel in stemming gebracht en algemeen goedgekeurd.

Theo te Wierik, die deze week gekozen werd als nieuwe provinciaal overste van de Nederlandse MSC-provincie, maakte vervolgens zijn medebestuursleden bekend. Zij werden met grote instemming van de kapittelleden goedgekeurd:

  • Wim Vergouwen (74), vice-provinciaal
  • Harrie de Bruijn (69)
  • Tarsisius Siswanto (52)

Samen met Theo te Wierik zal Hans Kwakman (77) in september 2017 de Nederlandse provincie vertegenwoordigen op het generaal kapittel in Rome. Mocht hij verhinderd zijn, dan zal Ben Verberne zijn plaats innemen.

Fons Meijers (76) en Ben Verberne (77) werden opnieuw gekozen als agendacommissie van de provincieraad.

Theo te Wierik bedankte al degenen die bij de voorbereiding en uitvoering van het kapittel betrokken waren, met name de dames van het secretariaat: Rosalie Euren, Hilda van der Plaats en Marij van Sprang. Bovendien sprak hij bijzondere woorden van dank uit naar Jan Jetse Bol, de scheidende provinciaal overste. Vanwege gezondheidsproblemen had Jan Jetse niet kunnen deelnemen aan het kapittel. Hij was echter voldoende opgeknapt om tenminste bij de sluiting aanwezig te zijn.

Morgen wordt het kapittel besloten met een Eucharistieviering en een gezamenlijke maaltijd.