Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Na vijfentwintig lange en prachtige jaren in de Filippijnen keerde ik terug naar Nederland. Ik kwam daar in het dovenpastoraal terecht. Ik ga de taken nu overdragen, maar ga door als vrijwilliger. Zolang ik kan, zal ik ermee doorgaan want hierbij voel ik me nog volop missionaris.

Eugène van Vught msc

Nieuwsarchief

Dag 3 Provinciaal Kapittel van MSC 2011

Samen de weg van het hart gaanDe liturgische opening van de ochtend van 6 april begon met het lied 'Door de wereld gaat een woord.' Toepasselijk, want op de agenda stond o.a. het project Spiritualiteit. Een gedicht van Nico Tromp 'JHWH, op u wil ik mijn leven bouwen' werd gelezen. Een dag over bondgenoten en de toekomst.

Een belangrijk punt was de bespreking van het project Spiritualiteit. Hier werd de hele ochtend aan besteed. Er werd geconcludeerd dat wij als MSC achter de verbreding van het project staan. Het is belangrijk om hierover van gedachten te wisselen met de Zusters en om de spanning die is ontstaan tussen ons en de uitvoerders van het project te klaren. Misschien kan het project in een stichting ondergebracht worden. In ieder geval wordt de tijd genomen om leerpunten die Fons Meijers heeft opgesteld mee te nemen in de verdere overwegingen. Impliciet of expliciet moeten we besluiten of we doorgaan.

In de middag spraken we over het Missionair Servicecentrum voor Tilburg en omgeving (MST), een gezamenlijk initiatief van de Dochters van O.L.Vrouw van het H.Hart en MSC samen. Er was veel waardering voor dit zelfstandig operend project. Gesproken werd over de financiële ondersteuning, over de Stichting Vrienden van het MST en over de enthousiaste inzet van medewerkers en vrijwilligers. Wij zien hen als bondgenoten. Terwijl we ervan overtuigd dat het MST zijn werk moet voortzetten, werpen de komende bezuinigingen veel vragen op over de toekomst van het MST.

Vervolgens was het de beurt aan de Chevalierverbondenen. Mimi van Poppel en Jacquie Hendriks kwamen het kapittel bijpraten over het wel en wee van deze tak van onze familie. Er was veel herkenning en erkenning en de gesprekleider, Leo Ruitenberg constateerde dat er een verlangen is naar veel meer dan alleen met elkaar koffie drinken. Dat is nog altijd knap in deze tijd.

Als laatste kwam ter sprake een plan voor een Internationale Missionaire Solidariteit Communiteit. Internationale solidariteit hoort bij ons als missionaire congregatie. Het onderwerp werd ingeleid door Dan Ceballos. We spraken over de concrete mogelijkheid om medebroeders met name uit Brazilië, de Filippijnen of Indonesië uit te nodigen om hier te komen studeren of gedurende langere tijd te komen werken. De discussie over dit onderwerp wordt voortgezet.

Om 18.00 uur werd deze intensieve kapitteldag gesloten.