Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Ik zou niet meer in Nederland wennen. Hoewel ik nu bejaard ben, help ik nog steeds.
Halverwege mijn leven besloot ik me ook te richten op mijn eigen geestelijk leven. Ik besloot om de bijbel helemaal en grondig te bestuderen. Ik betrok er allerlei actuele artikelen bij. Ik ben nog steeds met studie bezig.

Jos Turkenburg msc  (Juiz de Fota, Brazilië)

Nieuwsarchief

Dag 4 Provinciaal Kapittel van MSC 2011

Bij de liturgische opening op donderdag 7 april zei Gert Leek, dat bij de zorg voor elkaar 40 jaar geleden zou worden geschreven: de zorg voor anderen… De ochtend in het teken van de zorg, de middag in het teken van de besluiten.

St. OloflaanDe bespreking van de ochtend was geheel gericht op de Zorg. Deskundigen van binnen en buiten waren uitgenodigd om dit onderwerp toe te lichten.
Sjan Mateijsen, leidster van de communiteit van oudere medebroeders, en Harrie de Bruijn, mantelzorger, lichtten de dagelijkse gang van zaken toe. Aangevuld door Sjaak Veken. Gert Leek vertelde over zijn taken in de pastorale zorg. Naast veel zaken die beter zouden kunnen, waren er ook positieve geluiden te horen.

Vanuit eigen ervaring heeft Gert de indruk dat, ondanks alle handicaps en beperkingen, niemand 'levensmoe is': medebroeders van de Una Sancta-communiteit zijn redelijk gelukkig en tevreden. Hij merkt rust bij onze mensen en staat er elke keer verwonderd over het accepteren van zwakheid en minder worden en de draagkracht.

Don van Sambeek lichtte als deskundige op het gebied van de Zorg de ontwikkelingen op dit gebied toe en gaf een aantal waardevolle adviezen. Er werd gesproken over het feit dat bij externe zorgorganisaties over het algemeen weinig bekendheid bestaat met betrekking tot het leven van religieuzen. Zo beseft men vaak niet dat een lid van een congregatie die congregatie als zijn of haar familie beschouwt. Dat is ook zo volgens het kerkelijk recht. Daarom moet een provinciale overste, net als een familielid, meetekenen bij het aangaan van een individueel contact met een patiënt. Hij benadrukte de eigen rechten en gaf aan waar ze te verkrijgen zijn. Een boeiende uiteenzetting!

De middag werd besteed aan het vaststellen en bespreken van al eerder opgestelde teksten over 'gehoorzaamheid in zending'. De verslagen van de derde, vierde en vijfde zitting werden vastgesteld en de tot nu toe geformuleerde besluiten en mandaten werden besproken.

Om 17.15 uur werd deze dag gesloten met een gebedsmoment.