Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Naarmate we ouder worden besteden we meer aandacht aan het opmaken van de balans van ons leven. Het is een zoeken naar de balans kan ons helpen vreugde en verdriet met mildheid te aanvaarden. Voor ons die een religieuze gemeenschap vormen is het belangrijk dat er zowel in vieringen als in communiteitsgesprekken ruimte wordt gemaakt voor stilte, troost, genade en voor dank.

Gerrit Janssen, met muziek

Gerrit Janssen7 september 1952 was de priesterwijding van Gerrit Janssen in Stein. Hij had gevraagd om naar de Missie van de Minahasa te mogen vertrekken. Maar provinciaal van Erp vroeg hem om in Amsterdam te gaan studeren aan de universiteit in klassieke talen en musicologie, in verband met de erkenning en subsidiering van de Apostolische School in Driehuis, waarbij een vereiste was dat er bevoegde leraren les zouden geven.

En zo begon hij in september 1953 als student – leraar in Driehuis. 32 jaar lang was hij leraar aan een klein-seminarie: 18 jaar in Driehuis en 14 jaar in Kakaskasen (in 1970 – door vernieuwing in het onderwijs was er een overschot aan classici en ging de wens van Gerrit in vervulling om naar de Minahasa te vertrekken. Daar was hij onder meer pastoor van Malani – en een van grond af op te bouwen nieuwe parochie Ulu indano. In die periode bleek ook het grote nut van de studie Musicologie, als docent aan de Universiteit van Manado, speciaal voor harmonieleer en vormleer. Hij kon ook veel aandacht besteden aan op oprichting van een muziekschool: Musica Sacra – waar hij zelf ook veel lessen gaf: vooral piano en orgel. En vooral de zorg om een stevige basis te hebben dat Musica Sacra later door kon gaan. De school bestaat nog steeds.

Een ander project dat in de tijd dat Gerrit in de Minahasa was veel aandacht kreeg was de lepra-kampong. Mala layang in Manado. Met vriend en collega Joop Roosenstein werd besloten een nieuw dorp voor deze patiënten te bouwen: Lembak Nugraha Hayat.

In 20 maart 1993 na zijn 65ste verjaardag ging hij volgens afspraak terug naar Nederland om de rector van de Basiliek in Sittard op te volgen. Maar daar was inmiddels in voorzien. Hij nam de verbouwing op zich van het MSC klooster in Overhoven.

In 1995 werd Gerrit pastoor van Stein. Ook dat werden zeer goede jaren. Toen hij 75 jaar werd bood hij zijn ontslag aan met de bedoeling in Tilburg als organist dienstbaar te zijn voor de liturgie. Maar provinciaal Ton Zwart vroeg zijn bereidheid om de lege MSC woning, waar de rector van de Basiliek gewoond had, te gaan bewonen. Vooruit maar … maar de rol van huisvader is beslist niet zijn sterkste kant. Gelukkig dat de vleugel, waar hij als student in Tilburg veel op gespeeld had – nu een trouwe ‘vriend’ is geworden. En bovendien is hij dienstbaar in de gemeenschap van Windraak, rondom het klooster Seraphine van de Zusters van het Kostbaar Bloed. Een gemeenschap die de tekenen van de tijd probeert te verstaan. Bijna iedere zondag is er een Doopviering – en voelt hij zich toch een beetje als “Janssen de Doper”.