Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Onze kosmos kent haar eigen wetten. Tegelijkertijd groeit het inzicht dat wij mensen binnen deze kosmos een unieke vrijheid en verantwoordelijkheid hebben. Dit stelt ons, christenen, voor een nieuwe uitdaging. De seculiere wereld is voor ons een missionair terrein!

Jan van der Zandt, dienstbaar

Jan van der ZandtMijn heeroom was pater Adolf Drascovics, Missionaris van het Heilig Hart, werkzaam in Brazilië. Tijdens zijn vakanties in Nederland was hij bij ons op de Elshof in Druten te gast. Hij vertelde spannende verhalen over zijn werk en wees mij, toen ik twaalf jaar oud was, de weg naar het missiehuis in Tilburg.
Van huis uit hebben wij, mijn broers, zussen en ik, het werken geleerd in het familie-tuindersbedrijf toen we nog op de lagere school zaten. Wij waren niet de enigen, het meewerken gold ook voor kinderen uit de meeste andere tuinders-, fruittelers- en boerengezinnen in het land van Maas en Waal. Vader en moeder prentten ons al vroeg in dat we niet alleen aan onszelf maar ook aan andere mensen moesten denken, vooral aan hen die het moeilijker hadden dan wijzelf.

In diezelfde lijn leerden wij ook als aspirant-broeders op het juvenaat onder leiding van pater Henk Arts, de directeur, en broeder John van Hienen, zijn assistent, dienstbaar te zijn. In het noviciaat onder leiding van pater Verzijlberg, de novicemeester, en broeder Beerens, de socius, werden wij, postulanten en novicen, verder opgeleid om MSC’er te worden: alles te doen ter ere van het heilig Hart, opdat het heilig Hart van Jezus overal bemind zou worden, ook door ons. En zo zetten wij ons in ten dienste van het missiehuis, zijn bewoners en de congregatie, waar we ook woonden.

Zo is dienstbaarheid de rode draad in mijn leven geworden: in Australië, Irian Jaya en Papoea Nieuw Guinea, maar vooral in Nederland. De nieuwe brochure die we uitgeven binnen onze instelling PWN, het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland, waar ik nu eenendertig jaar werk als landelijk coördinator, heeft dus niet bij toeval de titel meegekregen Ten dienste van. Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving. Hierin laten we zien dat er mensen in Nederland zijn die zich door bepaalde levensomstandigheden of door hun positie in de samenleving slechts met moeite staande houden en een flinke steun in de rug nodig hebben. In deze brochure doen we een oproep voor intermediairs, die tijd en deskundigheid beschikbaar willen stellen, - dus dienstbaar willen zijn - voor deze drie bevolkingsgroepen, voor mensen die tussen de wal en het schip raken.

Nieuwe krachten zijn nodig om voor hen in de bres te springen om het tij van armoede en vooroordelen te keren. Wij hopen dat we samen met anderen dit werk nog een tijdje mogen doen tot meerdere eer en met hulp van Hem die ons met zijn goede Hart bijstaat.