Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Missie voltrekt zich langs de weg van de dialoog. Dit betekent dat wij de ander als gesprekspartner accepteren, van harte naar hem/haar luisteren, onze eigen inbreng met overtuiging communiceren, een kritische houding bewaren ten opzichte van onrecht en misstanden en bereid zijn ons in het leven van alledag daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding daarvan.

Joos Jötten, ontvoerd

Joos JöttenJoos werd geboren in Spaubeek in 1921. Zijn priesterwijding ontving hij in 1947, na een onrustige studieperiode.
In 1949 vertrok hij naar Celebes en pas in 1956 kwam hij voor de eerste keer op vakantie. Dat was na een verschrikkelijke ervaring. Joos bezocht de bekendste buitengebieden van Celebes. Tussendoor rustte hij uit bij de bisschop. Tot hij in 1955 ontvoerd werd door de Darul Islam, samen met een Duitse dokter. Maanden en maanden lang moesten ze meetrekken met deze groep opstandelingen en meer dan eens moesten ze vrezen voor hun leven. Uiteindelijk kon Joos ontsnappen met behulp van het regeringsleger. Zijn belevenissen schreef hij op in een lezenswaardig boek: Ontvoering van een Dokter en een Priester door De Darul Islam.
Maar hij was zo in de war dat hij naar Puwokerto ging. In september 1973 keerde hij voorgoed terug en vestigde zich in Stein. Hij leed nog altijd waanbeelden van de achtervolging en had het er erg moeilijk mee.
September 1996 voegde hij zich bij de communiteit in Sittard.
In februari 2008 ging hij wonen in Una Sancta omdat zijn gezondheid het zelfstandig wonen niet meer toeliet.