Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Wij hebben geen andere missie dan het naderbij brengen van Gods Koninkrijk. Het is een visionair beeld, een droom over een wereld met rechtvaardige verhoudingen, zonder onrecht en discriminatie. Kortom het is Gods wereld.

Pater Kees Swinkels

70 jaar geprofest en 65 jaar priester

 

Kees Swinkels fotoGedurende zijn jeugd hebben heel veel mensen een invloed gehad op het denken en doen van pater Kees Swinkels. In die tijd was het heel gewoon om een of twee kinderen af te staan voor de status van priester of non (soms voor beiden). Zo gebeurde het ook met hem. Hij werd met vriendjes uitgenodigd voor een potje roeien in de kasteelvijver door de paters van Scheut, die klaarblijkelijk iets van een missionaris in hem zagen.

 

Zijn keuze viel op de MSC waar hij op 2 september 1940 begon met zijn opleiding op de Apostolische School, mede door het feit dat zijn heeroom een van de Langgurse martelaren werd (eigen bloed is sterk). Pas na twee jaar in Tilburg begon hij te groeien in de geest van de congregatie en werd hij zich meer en meer bewust van zijn eigen roeping.

 

De noviciaattijd in Berg en Dal sloot hij op 21 september 1948 met zijn professie af, waarna hij in Stein in 1953 tot priester werd gewijd. In november 1955 vertrok hij naar de Filippijnen, waar hij nog steeds verblijft.

 

“God heeft mij gebruikt om veel mensen bij te staan in hun moeilijkheden en hen de barmhartigheid van de Heer op een of andere manier te laten ervaren.” Ook voelt hij zich goed thuis in onze moderne beleving van het geloof. “Het is waar dat het geloof hier (Filippijnen) meer uitbundig gevierd wordt, maar ik heb zelf heel veel geleerd van onze basisgemeenschappen.”