Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Onze kosmos kent haar eigen wetten. Tegelijkertijd groeit het inzicht dat wij mensen binnen deze kosmos een unieke vrijheid en verantwoordelijkheid hebben. Dit stelt ons, christenen, voor een nieuwe uitdaging. De seculiere wereld is voor ons een missionair terrein!

Pater Hans Kwakman

60 jaar geprofest

 

Hans Kwakman fotoTegen het eind van de lagere school nam Hans Kwakman de beslissing dat hij naar de MSC wilde gaan om missionaris te worden en ging in 1951 naar de Apostolische school in Driehuis.

 

Het noviciaat volgde hij in Berg en Dal waar hij op 21 september 1958 zijn professie aflegde. Zijn priesterwijding was op 1 september 1963 in Stein.

 

In 1968 vertrok pater Kwakman als missionaris naar Indonesië waar hij o.a. docent werd aan het Groot Seminarie van de bisdommen Manado en Ambon. 25 jaar lang heeft hij studenten begeleid en colleges gegeven. Zijn hoofdvak was theologie, maar hij doceerde ook soms Schrift, liturgie, pastoraaltheologie, psychologie, kerkgeschiedenis, antropologie en homiletiek. “Zelf ben ik er rijker door geworden, hopelijk mijn studenten ook.”

 

Daarnaast denkt hij in dankbaarheid terug aan activiteiten buiten het Seminarie, zoals weekendparochiekerk en de begeleiding van religieuzen. Hij raakte ook betrokken bij het ‘Marriage Counter’.

 

De Spiritualiteit van het Hart, ingeleid door leden van het Generaal MSC Bestuur is een Spiritualiteit die hem nog steeds sterk aanspreekt.

 

Nadat pater Kwakman 7 jaar overste van de Indonesische MSC Provincie was geweest kon hij zich in de USA verdiepen in Spiritualiteit en Spirituele Begeleiding. De twee jaar praktijkgerichte studie in de USA vormden een voorbereiding voor zijn werk als lid van het Cor Novum Team in Issoudun - een team dat zich inzette voor de voortgezette vorming in de Spiritualiteit van het Hart volgens het charisma van Jules Chevalier.

 

Nu, na 60 jaar MSC zegt hij van harte, met de schrijver van 1 Timotheüs:

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en mij heeft toevertrouwd hem te dienen.