Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Samen met veel andere christenen voelen wij ons geroepen de weg van het hart te gaan. Wij proberen ons de liefde van Gods Hart eigen te maken, die in te oefenen, er gestalte aan te geven in onze woon- en werkomgeving en ons daarbij te hernemen, iedere dag opnieuw.

Pater Gert Leek

60 jaar geprofest

 

Gert Leek foto"Ja, 60 jaar bij de MSC! Een jaar meer of minder zegt mij niet zoveel."

 

Pater Gert Leek kwam op 14-jarige leeftijd op de Apostolische school in Driehuis, waarna hij op 21 september 1958 zijn professie deed in Berg en Dal. Van zijn vader ontving hij die dag een overlijdensrisicoverzekering. Dit heeft onbewust voor hem en mogelijk ook voor zijn vader gevoeld als het overdragen van de zorg aan de Congregatie. Zijn priesterwijding was in 1963.

 

Bij zijn priesterwijding op 31 augustus 1963 heeft hij op het gedenkprentje de voor hem belangrijke tekst laten zetten:

“Die gezindheid moet onder u heersen, welke Christus Jezus bezielde.” (Filippenzen 2,5)

 

Deze tekst heeft hij altijd met zich meegedragen en proberen te beleven. Vooral de laatste jaren blijft deze tekst hem telkens weer roepen en, in de goede zin, achtervolgen. “Want vooral de manier en wijze waarop Jezus in de Evangeliën tot mij komt, raakt mij steeds meer en inspireert. Moge dat verder in mij groeien in de tijd die nog komen gaat.”

 

Als missionaris heeft pater Leek bijna 14 jaar in Indonesië mogen werken. Na zijn terugkeer naar Nederland was hij pastoor in diverse gemeenten, werd hij overste van het KVH in Tilburg en daarna lid van het oversteteam.

 

De onderstaande tekst uit Jesaja spreekt hem zodanig aan dat het een dagelijks gebed voor hem is geworden:

 

Zo spreekt Jahweh God:
Mens, ik heb u geschapen, Ik heb u gevormd.
Wees niet bevreesd, Ik heb u verlost.
Ik heb u geroepen bij uw naam: Gij zijt van Mij!
Trekt gij door water, Ik ben bij u.
Gaat gij door rivieren, zij overspoelen u niet.
Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden en de vlammen deren u niet.
Weet u: zó kostbaar zijt gij in mijn ogen,
zó waardevol : Ik heb u lief!
Wees niet bevreesd
Ik ben bij u!! 

(Jesaja 43, 1-5)