Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

In memoriam dilecti

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven
de vele jaren tasten het profiel niet aan
als littekens staan de letters er geschreven
hij blijft bij mij in de opslag van zijn ogen
zijn zachte hand de klanken van zijn keel
en zijn nabijheid kan mijn tranen drogen
omdat ik nog mijn leven met hem deel
wij blijven met hen omgaan en verkeren
wij delen met hen leed en lief
en door geen jaren zal hun beeld verweren
het kent geen schade scheur of grief
zo zullen deze banden niet verjaren
zo blijft en bloeit wat ons verbindt
wij zullen onze doden trouw bewaren
zij leven ongebroken met ons eensgezind

Nico Tromp msc

In memoriam

Pater Jan van Paassen

Pater Jan van Paassen
Johannes Wilhelmus
Missionaris van het H. Hart 

* Den Hoorn, 14 mei 1931      † Lembean (Noord Celebes), 18 december 2016

PaassenJanvanHet overlijden van Jan komt niet geheel onverwacht, juist omdat hij al langere tijd een wankele gezondheidstoestand had. Hij was daarbij ook deels verlamd door een herseninfarct.
Hijzelf herinnerde er ons regelmatig aan dat zijn levenstijd op aarde al zeer berperkt was. Maar een laatste afscheid moest nog wel eens herhaald worden. Met grote levenskracht vocht hij terug om nog onder ons te zijn en hij liet zich zijn sociale contacten en zijn berichten via internet niet gemakkelijk ontglippen.

Bij zijn 60-jarig professiefeest in 2012 schrijft Jan zelf over zijn idealen en zijn leven als MSC.

Nu heeft hij dan toch het tijdelijke met het eeuwige omgewisseld. Ons gebed zal hem hierbij zeker vergezellen.

Namens de medebroeders:
Antoon Egging msc, missieprocurator
Karel Doormanstraat 337
3012 GH Rotterdam

Zondag 18 december om 20.00 uur plaatselijke tijd zal er een Eucharistieviering zijn in de aula van het "wisma Lorenzo". De hoofd celebrant is pater P. Sujoko MSC, begeleid door het koor van de parochie Lotta en de zusters DSY. 
Maandag 19 december ook om 20.00 uur plaatselijke tijd en ook in het "wisma Lorenzo". Verzorgd door de communiteit van het H.Hart Groot-Seminarie van Pineleng en daarbij inbegrepen de katechetische richting. Liturgische leiding is in handen van de diocesane seminaristen.
Dinsdag 20 december wordt Jan om 16.00 uur plaatselijke tijd overgebracht naar de kapel van het H. Hart-Groot Seminarie in Pineleng. Onderweg wordt hij even binnengebracht in de kerk Johannes Kornelius te Loota. 's Nachts zal de "Civitas Academica van het Groot Seminarie Pineleng"een gebedsdienst houden.
Woensdag 21 december om 10.00 uur plaatselijke tijd zal de uitvaartdienst plaatsvinden in de kapel van het H. Hart Groot Seminarie in Peneleng, geleid door mgr. Josef Suwatan MSC, bisschop van het diocees Manado met concelebranten. De liturgische verzorging is in handen van de fraters van het scholasticaat MSC Pineleng.
Na de plechtigheid in de kapel rechtstreeks naar het kerkhof bij het (klein)seminarie te Kakaskasen en zal op weg daarheen even bij de zusters van Karmel te Kakaskasan aangaan. Pater Rolly Untu, provinciaal van de Indonesische MSC-provincie, zal voorgaan bij de absoute op het kerkhof.