Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

In memoriam dilecti

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven
de vele jaren tasten het profiel niet aan
als littekens staan de letters er geschreven
hij blijft bij mij in de opslag van zijn ogen
zijn zachte hand de klanken van zijn keel
en zijn nabijheid kan mijn tranen drogen
omdat ik nog mijn leven met hem deel
wij blijven met hen omgaan en verkeren
wij delen met hen leed en lief
en door geen jaren zal hun beeld verweren
het kent geen schade scheur of grief
zo zullen deze banden niet verjaren
zo blijft en bloeit wat ons verbindt
wij zullen onze doden trouw bewaren
zij leven ongebroken met ons eensgezind

Nico Tromp msc

In memoriam

Pater Fons Meijers

Pater Fons Meijers
Alphons Pierre Marie
Missionaris van het H. Hart 

* Stein, 21 april 1940      † Tilburg, 21 april 2017

 

"Voor mezelf denk ik wel eens dat kwetsbare mensen
het beste in mij oproepen en zo van mij een goed mens maken.
Zonder dat ze zich ervan bewust zijn,
worden ze voor mij een soort

'wandelend' geweten, mij in ieder geval tot zegen."

(uit een brief van Fons)

 

Fons MeijersFons in de straatkerkFons werd geboren in Stein waar het theologicum van de MSC gevestigd was. Professoren en studenten wisten zijn ouderlijk huis te vinden, waar zij altijd welkom waren.
Op twaalfjarige leeftijd ging Fons naar het kleinseminarie van de MSC in Tilburg. Hij maakte zijn gymnasium af in Driehuis-Velsen, het tweede kleinseminarie van de MSC in Nederland dat beschikte over staatserkenning. Fons doorliep de vervolgopleiding: noviciaat in Berg en Dal, filosofie in Brummen en theologie in zijn geboorteplaats Stein, waar hij ook de priesterwijding ontving.

Na een jaar van voorbereiding vertrok Fons naar de Filippijnen, waar hij werkte op het zuidelijke eiland Mindanao, eerst in de hoofdplaats van Agusan, Butuan City, en daarna in het binnenland in de parochie van Talacogon-San Luis. Hij werkte daar nauw samen met Ben Verberne.
Hun tijd in de Filippijnen viel grotendeels samen met de Staat van Beleg, afgekondigd door President Ferdinand Marcos in 1972. Het was een spannende en gevaarlijke tijd, omdat beide partijen in het sociale conflict probeerden parochiepastores aan hun kant te krijgen. Fons, samen met zijn collega’s kozen voor de mens die in de verdrukking kwam, waar die ook mocht staan.

MeijersFons gIn 1985 werd Fons gevraagd om naar Nederland terug te keren en een nieuw soort roepingenpastoraat op te zetten. De secularisering van Nederland was toen in volle gang. Fons werkte samen met Missie en Jongeren en bood jonge mensen een meeleefplek in de Filippijnen of Brazilië. Van roepingen in de traditionele zin van het woord kwam het echter niet. Wat wel van de grond kwam was het Chesedhuis. Fons leefde daar vele jaren samen in religieuze gemeenschap met Sjef van Tilborg en Jacqueline van Marion. Hij werkte in De Hulsen, een organisatie voor dak- en thuislozen, en was medeoprichter van het straatpastoraat in Nijmegen. In eigen huis bood de gemeenschap onderdak aan jongeren en vluchtelingen die opvang nodig hadden.

Zonder spiritualiteit was dit alles niet mogelijk geweest. Fons verdiepte zijn spiritualiteit door de jaren heen

 in dagelijks gebed en overweging. Woorden, zoals chesed, barmhartigheid en trouw, veranderden meer en meer in een levenshouding die zijn relaties met de mensen met wie hij leefde en werkte doortrok. Fons was waarachtig en authentiek. Velen hebben dat tot hun vreugde mogen ervaren.

Fons, blijf ons aanspreken, anders wordt het gemis te groot.