Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

In memoriam dilecti

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven
de vele jaren tasten het profiel niet aan
als littekens staan de letters er geschreven
hij blijft bij mij in de opslag van zijn ogen
zijn zachte hand de klanken van zijn keel
en zijn nabijheid kan mijn tranen drogen
omdat ik nog mijn leven met hem deel
wij blijven met hen omgaan en verkeren
wij delen met hen leed en lief
en door geen jaren zal hun beeld verweren
het kent geen schade scheur of grief
zo zullen deze banden niet verjaren
zo blijft en bloeit wat ons verbindt
wij zullen onze doden trouw bewaren
zij leven ongebroken met ons eensgezind

Nico Tromp msc

In memoriam

Pater Jan Bovenmars

Pater Jan Bovenmars
Johannes Gerardus
Missionaris van het heilig Hart 

* Dalfsen, 1 december 1923      † Tilburg, 12 december 2017

 

“Als God mij roept, heb ik een ontmoeting met Barmhartigheid!”
Jan Bovenmars msc

BovenmarsJanPater Jan Bovenmars msc werd geboren in Dalfsen op 1 december 1923. In 1937 begon hij zijn opleiding bij de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC). Zijn eerste professie deed hij in 1944 in de schuilkelder van het noviciaat in Berg en Dal. In 1949, op 11 september, werd hij priester gewijd in Stein.

Jan heeft zich op vele wijzen verdienstelijk gemaakt op vele plekken in de wereld: Filippijnen, Papua New Guinea, Australië en Rome. Als theoloog en overste was hij nauw betrokken bij de vorming van jonge religieuzen en priesters. Jan was iemand met inhoud, geen bevlogen spreker, maar hij had een goede pen en was altijd de moeite waard om te lezen.

Zijn laatste periode in Rome was bijzonder vruchtbaar. Jan verdiepte zich, met al zijn gedegenheid, in de spiritualiteit van de Missionarissen van het Heilig Hart. Hij maakte oorspronkelijke teksten toegankelijk voor hedendaagse lezers, een enorm werk dat hij alleen maar kon volbrengen omdat hij er zelf in geloofde en er uit leefde.

Allen die de stichter, pater Jules Chevalier, in ere houden zijn er hem dankbaar voor.

In 2002 kwam Jan terug naar Nederland. Ook hier werd zijn kundigheid en vasthoudendheid op waarde geschat. Hij speelde een grote rol bij het klaarmaken van het Nederlandse MSC-archief voor overbrenging naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Na het geheugen van de Nederlandse MSC veilig gesteld te hebben, begon Jan zelf aan vergeetachtigheid te lijden, maar niet zo erg dat hij zijn eigen verjaardag vergat. Integendeel, hij leefde toe naar zijn 94ste verjaardag op 1 december en heeft het blij en in volle tevredenheid gevierd. Daarna ging het bergafwaarts met hem en op 12 december, vroeg in de morgen is pater Jan Bovenmars rustig overleden.

Jan, je bent velen tot zegen geweest. We geloven dat je nu zelf een gezegende bent.