Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Het is een misvatting ‘missie’ te beperken tot actie. Ook de authentieke poging als gemeenschap te leven is het vervullen van een missie. Een leven van aanhoudende en hartelijke betrokkenheid op elkaar is een belangrijk signaal aan onze samenleving. Het dagelijkse opbouwen van onze gemeenschappen en communiteiten heeft daarom missionaire waarde.

Moved by the World

kaft boek kengels

nederlands

Boeken en brochures

Brochure Door alle tijden

Door alle tijdenDe brochure 'Door alle tijden. De Roma zoekend naar houvast in Kerk en samenleving' geeft in korte lijnen een inzicht in de lange en bewogen geschiedenis van de Roma in Europa, in Nederland en hun positie in de Kerk en de maatschappij.

Lees meer...

MST, het kloppend hart van Tilburg

MST, het kloppende hart van TilburgTer gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) verscheen het boek ‘MST, het kloppend hart van Tilburg’.

Lees meer...

Van Pater tot Parochie

vanpatertotparochie_k'Van pater tot parochie. Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland' geeft een indruk van de pastorale zorg vanuit de katholieke Kerk.

Lees meer...

Psalmodos

PsalmodosPsalmodos is een bundeling van eenenvijftig psalmen en psalmgedichten. Her betreft `ik-psalmen', waarin de psalmist spreekt vanuit zichzelf en over zich­zelf zijn relatie met God en met de omgeving, zijn teleurstelling en verwa­chting, zijn angst voor dood en lijden, zijn hoop op leven, zijn levenskracht en afhankelijkheid van de medemens.

Lees meer...