Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Missie voltrekt zich langs de weg van de dialoog. Dit betekent dat wij de ander als gesprekspartner accepteren, van harte naar hem/haar luisteren, onze eigen inbreng met overtuiging communiceren, een kritische houding bewaren ten opzichte van onrecht en misstanden en bereid zijn ons in het leven van alledag daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding daarvan.

Werkcahiers

China wereldmacht

chinawereldmachtHet is ruim vijftig jaar geleden dat Louis van de Vrande msc, toen hij terugkwam uit de oorlog in Korea waar hij als aalmoezenier had gewerkt bij de groene baretten, beweerde dat de volgende wereldoorlog zou gaan tussen China en de rest van de wereld . . . .

We zijn nu een halve eeuw verder en het begint er steeds meer op te lijken dat China de wereldmacht van de toekomst zal zijn.

In dit werkcahier zetten we een en ander bij elkaar wat het laatste jaar verschenen is over ontwikkelingen in China zelf, en de expansie van China naar buiten.

Zonder ook maar enigszins de bedoeling te hebben volledig te zijn, geven we u informatie over:

  • ontwikkelingen in China zelf;
  • economische expansie van China in Afrika;
  • economische expansie van China in Latijns Amerika.

Werkcahier
pdf No56 China wereldmacht