Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

De universalisering of globalisering is een teken van deze tijd. Het is een proces dat plaatsvindt op allerlei terrein: op het vlak van vervoer, communicatie, gezondheidszorg, menselijke ontplooiing en in het ontstaan van een multiculturele samenleving. Speciaal voor Christenen ligt hier een missie.

Werkcahiers

Gerechtigheid en Vrede no. 60

Kerken benadrukken de laatste decennia het belang van gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping als belangrijke streefdoelen.

152kanhetnietdoordevingerszienBij deze drie doelen gaat het om sjaloom (wel-zijn):

  • leven naar Gods beloften,
  • de gemeenschap in stand houden,
  • vermindering van elke vorm van geweld,
  • recht doen aan de armen,
  • respectvol omgaan met al wat leeft en
  • bevordering van het leven op aarde.

Waar de mens leeft ten koste van de medemens, van komende generaties of van de natuur, kiest hij uiteindelijk niet voor het leven maar voor de dood. Kiezen voor het leven betekent: je samen met anderen inzetten voor gerechtigheid en vrede in een rechtvaardige samenleving.

 

pdfNo60 Gerechtigheid en Vrede