Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

De dialoog die ‘missie’ heet, voltrekt zich niet alleen in het domein van geloof en religie. Ook de sociaal-economische werkelijkheid, de politiek en de cultuur, kortom alles wat alles kan bijdragen of afbreuk doen aan het geluk van mensen en aan het welzijn van onze samenleving wordt in deze dialoog betrokken. Waar geluk en welzijn in het geding zijn, daar mogen christenen zich niet aan hun zending onttrekken.

Werkcahiers

Gerechtigheid en Vrede no. 60

Kerken benadrukken de laatste decennia het belang van gerechtigheid, vrede en integriteit van de schepping als belangrijke streefdoelen.

152kanhetnietdoordevingerszienBij deze drie doelen gaat het om sjaloom (wel-zijn):

  • leven naar Gods beloften,
  • de gemeenschap in stand houden,
  • vermindering van elke vorm van geweld,
  • recht doen aan de armen,
  • respectvol omgaan met al wat leeft en
  • bevordering van het leven op aarde.

Waar de mens leeft ten koste van de medemens, van komende generaties of van de natuur, kiest hij uiteindelijk niet voor het leven maar voor de dood. Kiezen voor het leven betekent: je samen met anderen inzetten voor gerechtigheid en vrede in een rechtvaardige samenleving.

 

pdfNo60 Gerechtigheid en Vrede