Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Missie voltrekt zich langs de weg van de dialoog. Dit betekent dat wij de ander als gesprekspartner accepteren, van harte naar hem/haar luisteren, onze eigen inbreng met overtuiging communiceren, een kritische houding bewaren ten opzichte van onrecht en misstanden en bereid zijn ons in het leven van alledag daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding daarvan.

Werkcahiers

Duurzame energie

Er wordt tegenwoordig heel veel reclame gemaakt voor Groene Stroom, met name via telefonische uitnodigingen om over te stappen op groene stroom. Met een beroep op de verantwoordelijkheid van mensen voor het milieu wordt hen aangepraat dat kiezen voor groene stroom milieuvriendelijk is.

De klimaatsverandering als gevolg van CO2 uitstoot doet het poolijs smelten, de zeespiegel stijgt, zomer en winter zijn niet meer wat het was. Zwaardere regenbuien en hardere stormen zijn al duidelijk merkbaar. We moeten de CO2 uitstoot verminderen, dus moeten we groene stroom gaan gebruiken.
Groene stroom lijkt wel 'n toverwoord.

Het zal heel wat effectiever zijn als we mínder stroom gaan gebruiken. Ook moeten we efficiënter met brandstof omspringen en het gebruik van alternatieve energiebronnen verder ontwikkelen.

Het zal misschien niet meteen voor iedereen duidelijk zijn wat groene stroom te maken heeft met Gerechtigheid en Vrede, maar tot de doelstelling van onze werkgroep behoort ook "de heelheid van de schepping". Bovendien is het ook een vorm van onrecht en een bedreiging voor de vrede om de aardse bronnen van energie op onverantwoorde wijze te verspillen.

Werkcahier
No. 43 Duurzame Energie