Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Missie voltrekt zich langs de weg van de dialoog. Dit betekent dat wij de ander als gesprekspartner accepteren, van harte naar hem/haar luisteren, onze eigen inbreng met overtuiging communiceren, een kritische houding bewaren ten opzichte van onrecht en misstanden en bereid zijn ons in het leven van alledag daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding daarvan.

Werkcahiers

Zorgen om het milieu

Zorgen om het milieuDe aanleiding voor deze uitgave van het werkcahier is de brochure Zuster, Moeder Aarde. Religieuzen worden hierin aangespoord om na te denken over hún bijdrage aan 'n duurzamer milieu.

Er is de laatste jaren heel veel aandacht voor het milieu. Veranderingen hierin raken iedereen, maar het zijn vooral de armsten die het meest lijden onder de gevolgen.

Religieuzen over de hele wereld beginnen te beseffen dat zorg voor de schepping het fundament is van hun missie.

Daarom bracht de ‘Integrity of Creation’-werkgroep (Heelheid van de Schepping-werkgroep) van de Unies van Vrouwelijke en Mannelijke Religieuzen te Rome, een brochure uit over de milieucrisis.

Hoe religieuzen hun eerbied en bezorgdheid voor de duurzaam-heid van de schepping tot uitdrukking kunnen brengen.

Werkcahier
No. 51 Zorgen om het milieu