Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Naarmate leden van een gemeenschap elkaar dragen in hun broosheid, angst en twijfels, wordt die gemeenschap een bevoorrechte plek van Godsontmoeting. Als we zowel ons geloof als ongeloof ter sprake kunnen brengen, wordt ons gezamenlijke leven gaandeweg een “Emmaüsgesprek”. (Lees het 24e hoofdstuk in het Evangelie volgens Lukas).

Werkcahiers

Biomassa: waakzaamheid geboden

BiomassaOm nieuwe energie op te doen heeft ons lichaam voedsel nodig, want bij het verteren van voedsel komt voor ons pas energie vrij. Vergelijkbaar hebben we ook behoefte aan energie om onze samenleving draaiend te houden.

Fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, spelen op het ogenblik een cruciale rol in onze moderne wereld. Maar omdat op termijn de voorraden uitgeput zullen raken wordt er ijverig gezocht naar alternatieven. In dat verband spreekt deze brochure over BIOMASSA als een mogelijk alternatief om te voorzien in de basisbehoefte van de mensheid aan energie. Dit is echter niet slechts een technische aangelegenheid. Het heeft ook raakpunten met gerechtigheid en vrede.

We mogen namelijk niet uit het oog verliezen dat door het winnen van brandstof uit Biomassa de voedselvoorziening in gevaar kan komen. Dat zou namelijk onrecht betekenen en de vrede in de wereld bedreigen als op deze manier zou worden voorzien in de behoefte aan brandstof voor de rijken, terwijl daarentegen de armen verder zouden worden beroofd van het voedsel dat ook nu al slechts beperkt voorhanden is. Er is dus bij deze nieuwe ontwikkelingen Waakzaamheid geboden.

Werkcahier
No. 41 Biomassa: waakzaamheid geboden