Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

De dialoog die ‘missie’ heet, voltrekt zich niet alleen in het domein van geloof en religie. Ook de sociaal-economische werkelijkheid, de politiek en de cultuur, kortom alles wat alles kan bijdragen of afbreuk doen aan het geluk van mensen en aan het welzijn van onze samenleving wordt in deze dialoog betrokken. Waar geluk en welzijn in het geding zijn, daar mogen christenen zich niet aan hun zending onttrekken.

Werkcahiers

Propaganda als taal die verwoesting zaait

PropagandaHet kan geen kwaad wat kritisch te zijn. Ja, dat is zelfs nodig. Daar gaat dit cahier over.

De inleiding die ds. Bram Grania heeft gehouden op de jaarlijkse studiedag van het Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede vormt de aanleiding tot deze uitgave. Het gaat daarbij niet allereerst om de vele concrete voorbeelden die worden genoemd, het gaat niet primair om standpunten over een aantal onderwerpen betreffende gerechtigheid en vrede, maar het gaat vooral om onze houding tegenover wat we horen en zien op radio en televisie, en wat we lezen in kranten en tijdschriften.

We willen er op wijzen dat het noodzakelijk is om kritisch te staan tegenover veel informatie, die als objectief wordt gepresenteerd, maar in werkelijkheid vaak tendentieus en partijdig is. We moeten dat niet allemaal klakkeloos voor goed en waar aannemen, want we kunnen een belangrijke bijdrage aan gerechtigheid en vrede leveren als we daar een kritische houding tegenover aannemen.

Het is de bedoeling van dit cahier om daar aan bij te dragen.

Werkcahier
No. 40 Propaganda als taal die verwoesting zaait
Bijlage bij no. 40