Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Wij hebben geen andere missie dan het naderbij brengen van Gods Koninkrijk. Het is een visionair beeld, een droom over een wereld met rechtvaardige verhoudingen, zonder onrecht en discriminatie. Kortom het is Gods wereld.

Werkcahiers

Mens en Dier

Mens en dierDieren en mensen leven sinds mensenheugenis al samen. De relatie in deze samenleving is veelal dat het dier ten dienste staat van de mens; als gezelschapsdier (thuis en in de dierentuin), als dienstverlener (o.a. trekpaard, geleidehond) of als productiedier op de boerderij (zoals koeien, varkens, geiten, kippen).

Gezelschapsdieren dragen bij aan het welbevinden van mensen, als dienstverlener helpt het dier de mens, en de productiedieren garanderen 'n gedeelte van ons voedsel.

Wij mensen hebben de plicht om zorg te dragen voor het welzijn van deze 'huisdieren', zij moeten zo veel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen beleven.
Voor in het wild levende dieren moeten we ervoor zorgen dat ingrepen van de mens in hun leefomgeving tot zo min mogelijk verstoring leidt en geen dierenleed veroorzaakt.

Werkcahier
pdf No. 53 Mens en dier