Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Naarmate we ouder worden besteden we meer aandacht aan het opmaken van de balans van ons leven. Het is een zoeken naar de balans kan ons helpen vreugde en verdriet met mildheid te aanvaarden. Voor ons die een religieuze gemeenschap vormen is het belangrijk dat er zowel in vieringen als in communiteitsgesprekken ruimte wordt gemaakt voor stilte, troost, genade en voor dank.

Werkcahiers

Millenniumdoelen

MilleniumdoelenDe millenniumdoelen zijn afspraken die VN-lidstaten hebben gemaakt om vóór 2015 wereldwijd vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, milieu en gezondheid.

Regeringsleiders van 189 landen hebben in september 2000 de United Nations Millennium Declaration ondertekend. Daarmee verbonden zij zich aan het behalen van de doelstellingen. Deze zijn vertaald in acht concrete doelen, die in 2015 moeten worden behaald. Per doel zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, die apart te meten zijn. De voortgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990.

De acht millenniumdoelen zijn:

  1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen.
  2. Alle jongens en meisjes gaan naar school.
  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten.
  4. Kindersterfte is sterk afgenomen.
  5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap.
  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt.
  7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Werkcahier
pdf No54 Millenniumdoelen