Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Naarmate leden van een gemeenschap elkaar dragen in hun broosheid, angst en twijfels, wordt die gemeenschap een bevoorrechte plek van Godsontmoeting. Als we zowel ons geloof als ongeloof ter sprake kunnen brengen, wordt ons gezamenlijke leven gaandeweg een “Emmaüsgesprek”. (Lees het 24e hoofdstuk in het Evangelie volgens Lukas).

Werkcahiers

Gerechtigheid en Vrede

Gerechtigheid en VredeDrie onderwerpen deze keer. Over luchtvervuiling door fijnstof, de in de lucht zwevende deeltjes, die heel klein zijn. Over bezuinigen op de kosten voor de verbindingszones van de Ecologische Hoofd Structuur. En over de onderdrukte vrouw.

Fijnstof
Is het u bekend dat het autoverkeer meer mensen doodt via door auto's veroorzaakte luchtverontreiniging (gassen en fijnstof) dan door verkeersongevallen? En, wat doen de gezellige open haard, en die mooie (kerst)kaarsen zoal in uw huiskamer?

Bezuinigingen
De EHS (Ecologische Hoofdstructuur) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden in Nederland waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven. De EHS kan worden gezien als de basis voor het Nederlandse natuurbeleid.

De onderdrukt vrouw
Het beeld dat het Westen heeft van islamitische vrouwen blijft eenzijdig en star. Het gaat namelijk wereldwijd de goede kant uit met moslimvrouwen: ze gaan naar school, krijgen minder kinderen en organiseren zich. Zij hebben de politieke islam tegen, maar het maatschappelijk tij mee.

Werkcahier
pdf No55 Gerechtigheid en Vrede