Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Spiritualiteit

Missie voltrekt zich langs de weg van de dialoog. Dit betekent dat wij de ander als gesprekspartner accepteren, van harte naar hem/haar luisteren, onze eigen inbreng met overtuiging communiceren, een kritische houding bewaren ten opzichte van onrecht en misstanden en bereid zijn ons in het leven van alledag daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding daarvan.

Werkcahiers

Gerechtigheid en Vrede no. 66

66Mens en milieu 
Kent u de uitdrukking nog “God met ons” ? Dit stond vroeger op de rand van de gulden. En de Amerikanen schreven op hun dollars: “In God We Trust”.

Nu schrijft mevr. Roebyem Anders: In Rome We Trust.

Staan we op ’n kruispunt in de kerkgeschiedenis? 
Elk tijdperk dat voorbij gaat start een nieuw tijdperk, Soms wordt het een kruispunt in de geschiedenis. Is nu het moment in de kerk(geschiedenis) daar, waarop vrouwen erkend gaan worden?

Atoomstroom 
Kernenergie wordt gewonnen in centrales via ‘n proces waarbij atoomkernen zijn betrokken. De energie, die vrij komt in de vorm van warmte, wordt omgezet in elektriciteit. Deze is goedkoop en co2-vrij!

De waterstofauto mag de weg op 
Het is ‘n auto die niet rijdt op fossiele brandstoffen maar op waterstof, die in een brandstofcel wordt omgezet in elektriciteit voor de aandrijfmotor van de auto. En het enige restproduct is waterdamp.

pdfNo66 Gerechtigheid en Vrede