Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Pater Jules Chevalier stichtte in 1854 de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en in 1874 de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC).

Op aandringen van pater Chevalier werd in 1882 Marie Louise Hartzer de Eerste Algemene Overste van de FDNSC. Zij leidde de Congregatie 26 jaar lang.

Moeder Marie Louise Hartzer gaf de  oorspronkelijke inspiratie van de stichter door:

“Hart hebben voor de medemensen, dichtbij en veraf”

Uitgangspunt voor het leven van de leden van beide Congregaties is Jezus, als een mens die metterdaad liet zien dat God Hart voor mensen heeft. Daarom willen beide Congregaties zich met hart en ziel inzetten voor mensen in nood.

www.fdnsc.org