In memoriam
Slider

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven

Nico Tromp msc