In memoriam pater Fons Meijers

Pater Alphons Pierre Marie (Fons) Meijers

Missionaris van het Heilig Hart
“Voor mezelf denk ik wel eens dat kwetsbare mensen het beste in mij oproepen en zo van mij een goed mens maken. Zonder dat ze zich ervan bewust zijn, worden ze voor mij een soort ‘wandelend’ geweten, mij in ieder geval tot zegen.” (uit een brief van Fons)
Geboren

21 april 1940 te Stein

Eerste geloften

Eeuwige geloften

Overleden

te Tilburg op 21 april 2017

Fons werd geboren in Stein waar het theologicum van de MSC gevestigd was. Professoren en studenten wisten zijn ouderlijk huis te vinden, waar zij altijd welkom waren. Op twaalfjarige leeftijd ging Fons naar het kleinseminarie van de MSC in Tilburg. Hij maakte zijn gymnasium af in Driehuis-Velsen, het tweede kleinseminarie van de MSC in Nederland dat beschikte over staatserkenning. Fons doorliep de vervolgopleiding: noviciaat in Berg en Dal, filosofie in Brummen en theologie in zijn geboorteplaats Stein, waar hij ook de priesterwijding ontving.
Na een jaar van voorbereiding vertrok Fons naar de Filippijnen, waar hij werkte op het zuidelijke eiland Mindanao, eerst in de hoofdplaats van Agusan, Butuan City, en daarna in het binnenland in de parochie van Talacogon-San Luis. Hij werkte daar nauw samen met Ben Verberne. Hun tijd in de Filippijnen viel grotendeels samen met de Staat van Beleg, afgekondigd door President Ferdinand Marcos in 1972. Het was een spannende en gevaarlijke tijd, omdat beide partijen in het sociale conflict probeerden parochiepastores aan hun kant te krijgen. Fons, samen met zijn collega’s kozen voor de mens die in de verdrukking kwam, waar die ook mocht staan.
In 1985 werd Fons gevraagd om naar Nederland terug te keren en een nieuw soort roepingenpastoraat op te zetten. De secularisering van Nederland was toen in volle gang. Fons werkte samen met Missie en Jongeren en bood jonge mensen een meeleefplek in de Filippijnen of Brazilië. Van roepingen in de traditionele zin van het woord kwam het echter niet. Wat wel van de grond kwam was het Chesedhuis. Fons leefde daar vele jaren samen in religieuze gemeenschap met Sjef van Tilborg en Jacqueline van Marion. Hij werkte in De Hulsen, een organisatie voor dak- en thuislozen, en was medeoprichter van het straatpastoraat in Nijmegen. In eigen huis bood de gemeenschap onderdak aan jongeren en vluchtelingen die opvang nodig hadden. Zonder spiritualiteit was dit alles niet mogelijk geweest. Fons verdiepte zijn spiritualiteit door de jaren heen
in dagelijks gebed en overweging. Woorden, zoals chesed, barmhartigheid en trouw, veranderden meer en meer in een levenshouding die zijn relaties met de mensen met wie hij leefde en werkte doortrok. Fons was waarachtig en authentiek. Velen hebben dat tot hun vreugde mogen ervaren. Fons, blijf ons aanspreken, anders wordt het gemis te groot.