100 jaar Nederlandse MSC Provincie

Open Kloosterdag

100 jaar Nederlandse MSC Provincie

27 juli 2019
Deze dag is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur in Huize Notre Dame aan de Sint Oloflaan 1 te Tilburg. We beginnen ’s morgens om 11.00 uur met een korte gebedsdienst in de kapel.

Op zaterdag 10 augustus 2019 houdt de MSC een Open Kloosterdag, ter gelegenheid van 100 jaar MSC in Nederland. Er is een fototentoonstelling over het werk van de MSC maar ook over het werk van de Zusters FDNSC en de activiteiten van de met ons verbonden lekengroepen. Bezoekers krijgen een gratis boekje waarin het verhaal in woord en beeld wordt verteld van een eeuw MSC in Nederland en Tilburg.

De aanleiding: 100 jaar!

Rond 1880, zo’n 139 jaar geleden dus, kwamen – vanuit Frankrijk – de eerste MSC broeders naar Nederland. In 1890 werd het grote Misshuis aan de Bredaseweg gebouwd. Nederland behoorde toen nog tot de Noordelijke MSC Provincie. Vanuit het snel stijgende aantal roepingen ontstond het verlangen om een zelfstandige MSC Provincie te worden. Op 15 augustus 1919 – 100 jaar geleden – werd daarom de Nederlandse MSC Provincie opgericht.

Dankbaar

We willen graag stilstaan bij deze gebeurtenis omdat het ons stemt tot dankbaarheid. We zijn dankbaar om het vele werk dat we hebben mogen doen. Dat deden we in eigen land en in Europa en elders in de wereld, maar ook in de voormalige missiegebieden welke nu zelfstandige MSC Provincies/Unie zijn met inmiddels hun eigen missiegebieden.

We zijn ook dankbaar omdat ons werk doorgaat al is het op een andere wijze dan zoals wij het gedaan hebben. We leven in een andere samenleving met andere vragen en andere noden. Het is goed zo!

We vertrouwen erop dat de Eeuwige ook ons en ons werk niet aan het lot zal overlaten.

Enkele historische feiten

De Congregatie werd op 8 december 1854 in Issoudun (Frankrijk) door Jules Chevalier gesticht. Op 15 augustus is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse MSC Provincie zich, na goed overleg, heeft afgescheiden van de Noordelijke Provincie. Deze bestond uit de latere MSC Provincies van België, Noord Duitsland en Zuid Duitsland/Oostenrijk. Medebroeders uit Frankrijk waren in 1880 gevlucht naar Nederland; vanwege de politieke situatie in dat land zochten veel religieuzen hun heil in andere landen.

Aangekomen in Nederland, vonden de medebroeders een gastvrij onthaal in Huize Gerra dat eigendom was van het bisdom ’s-Hertogenbosch en door de bisschop ter beschikking werd gesteld. Het huis staat er nog; aan het begin van de oprijlaan naar het voormalig grootseminarie in Haaren. Vandaaruit werd een lakenfabriek in Tilburg gekocht en enkele jaren later werd het grote Missiehuis (1890) aan de Bredaseweg gebouwd.

Op 15 augustus 1919 werd – zoals gezegd – de Nederlandse MSC Provincie opgericht. U bent van harte uitgenodigd om dit heugelijke feit met ons mee te vieren tijdens de Open Kloosterdag.

De fototentoonstelling is ook op 11 t/m 14 augustus en 16 t/m 18 augustus tussen 14.30 – 16.30 uur geopend!