Onze spiritualiteit

Waaruit wij leven

Wij zijn een groep mannen die kiezen voor een leven op religieuze grondslag in de katholieke traditie met elkaar:

Op religieuze grondslag

Jezus Christus staat centraal in ons leven. Zijn manier van leven spreekt ons aan. Je kunt zeggen, dat we bij hem stage lopen. We noemen dit: evangelisch leven.

In de katholieke traditie

De rooms-katholieke kerk heeft vele gezichten. Altijd hebben gelijkgezinden elkaar gevonden en een eigen groep gevormd. Wij willen één van die groepen zijn. We noemen dit: religieus leven.

Leven met elkaar

Sommigen van ons leven onder één dak. Anderen wonen op zichzelf maar houden contact met elkaar. Ieder is nu eenmaal anders. We noemen dit: leven in kringen.

Mannen en vrouwen die vanuit dezelfde inspiratie als wij willen leven bij een kring in hun omgeving.

Waar we voor staan

Wij geloven in een God die hart heeft voor mensen en van ons houdt. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. In de mens Jezus van Nazareth komt deze God ons op een bijzondere manier nabij. Zijn woord en levenswijze laten het hart zien van God, die barmhartig is en trouw.

Zijn weg willen we gaan en ook mensen zijn, en steeds meer worden, die barmhartig zijn voor elkaar en voor de schepping.

Met onze medebroeders, en samen met onze zusters en Chevalierverbondenen in meer dan 57 landen, proberen we er te zijn voor hen die weggedrukt zijn…weggemoffeld…niet interessant voor deze samenleving.

Intussen zijn wij oud geworden. Ons werk zit er op. Wij, Nederlandse medebroeders, proberen nu los te laten en ons te richten op onze eindfase. Dit doen we met grote dankbaarheid. We mogen zeggen dat we hard gewerkt hebben in verschillende delen van de wereld en op veel terreinen. Medebroeders in Brazilië, de Filipijnen en Indonesië, maar ook in andere landen en eigen land waar wij, Nederlandse medebroeders, gemissioneerd hebben, gaan nu verder.

Wij, maar ook zij, waren en zijn niet gebonden aan een bepaald soort werk. Ieder soort werk wat wij wereldwijd doen drukt uit waar wij voor staan: de liefde van God voor concrete mensen.

We gaan telkens terug naar de ‘Bron’, terug naar het hart van Jezus. Terug naar zijn leven en we stellen ons opnieuw de vraag: wat bedoelde Hij ons toen te zeggen? Wat probeerde Hij ons duidelijk te maken?

‘Wees niet bang’, zeggen we in deze tijd tegen elkaar.
God blijft ons trouw. Ook nu onze aarde zo moet lijden onder de hebzucht van zovelen.
Zijn hart zal altijd bij ons blijven en bij zijn schepping.