Pater Antoon Revers overleden

Pater Antoon Revers

Missionaris van het heilig Hart

Geboren

te Limmen op 12 oktober 1927

Professie

21 september 1949

Priesterwijding

5 september 1954

Overleden

21 maart 2018 te Rio de Janeiro

Dank- en gedachtenisviering op:

zaterdag 5 mei 2018 om 11.00 uur

in de kapel van Huize Notre Dame.

Moge hij rusten in vrede.