Pater Jacques Alkemade overleden

Pater Jacques Alkemade

Missionaris van het heilig Hart

Geboren

15 februari 1936 in Stein

Eerste professie

op 21 september 1956

Priesterwijding

op 16 juli 1966
Overleden

te Tilburg op 6 juli 2020

De uitvaartdienst en begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op

Moge hij rusten in vrede.

We hadden Jacques graag een mooi afscheid gegund met familie, zusters en medebroeders.
Vanwege de Corona pandemie is dit niet mogelijk en moeten wij in besloten kring van hem afscheid nemen.

Na de uitvaartdienst gaan we zijn lichaam begraven bij de medebroeders op het kerkhof aan de Bredaseweg 204.