Pater Pie Lochs overleden

Pater Pie Lochs

Missionaris van het heilig Hart

Geboren

10 januari 1941 in Stein

Eerste professie

op 21 september 1960

Priesterwijding

op 16 juli 1966
Overleden
te Tilburg op 8 april 2020

De uitvaartdienst en begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op:

dinsdag 14 april 2020

in de kapel van Huize Notre Dame.

Moge hij rusten in vrede.

We hadden Pie graag een mooi afscheid gegund met familie, zusters en medebroeders. Vanwege de Corona pandemie is dit niet mogelijk en moeten wij in besloten kring van hem afscheid nemen. Na de uitvaartdienst gaan we zijn lichaam begraven bij de medebroeders op het kerkhof aan de Bredaseweg 204.