Wereldbrief Lekenbeweging

DOEL VAN DE HART OP WEG BEWEGING NEDERLAND

Het vormen van een beweeglijk verband van mensen in grote verscheidenheid met verschillende (levensbeschouwelijke) achtergrond. Gemeenschappelijk is het respect voor ieders eigenheid en ieders levens engagement.

De beweging op zich is geen eindpunt, maar steeds een zoeken naar vormen voor bezinning, ontmoeting, verbinding.

We weten ons verbonden met de drie congregaties van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (FDNSC), de MSC Zusters en de Missionarissen van het H. Hart (MSC). Alle drie zijn een missiecongregatie. Onze vraag is: hoe we in deze tijd missie als bezielende kernwaarde zien en vorm kunnen geven. We willen samen zoeken naar wat onze plaats in de maatschappij, in de samenleving van vandaag kan zijn.

We hopen dat ieder zich thuis gaat voelen in deze Hart op weg- beweging en eigen keuzes maakt m.b.t. vieren, ontmoeten, met de zekerheid: ik hoef niet alleen te gaan want er zijn er zoveel meer dan ik die zoeken naar verdieping en verbondenheid. Ieder van ons mag natuurlijk ook zelf bepalen hoe dicht we verbonden willen zijn aan de Hart op weg – beweging.

U bent van harte welkom bij de zondagviering om 10.15 uur in de kapel van Notre Dame, Sint Oloflaan 1 in Tilburg met daarna gezamenlijk koffiedrinken. I.v.m. de maatregelen vanwege COVID-19 graag opgeven bij de receptie van Notre Dame Telefoon:
(013) 46 33 555.