100 jaar Nederlandse MSC Provincie augustus 2019

15 Augustus 2019 was het 100 jaar geleden dat de Nederlandse MSC Provincie zich afscheidde van ‘de Noordelijke MSC Provincie’ welke bestond uit België, Nederland, Noord- en Zuid Duitsland / Oostenrijk. De reden van de afscheiding was de groei van de MSC in Nederland.

De Missionarissen van het Heilig Hart zijn al vanaf 1890 in Nederland, maar MSC Nederland is vanaf 1919 een zelfstandige Provincie.

Ruim 725 missionarissen zijn in de loop der jaren uitgezonden naar de missiegebieden: inmiddels de MSC-Provincies van Indonesië, Filippijnen, Rio de Janeiro (Brazilië) en São Paolo (Brazilië). Deze MSC-Provincies hebben intussen ‘missiegebieden’ elders in de wereld.

Andere medebroeders zijn in Nederland gebleven om te werken in de kloosters, parochies, Una Sanctawerk, scholen, het woonwagenpastoraat, het ziekenpastoraat enz. of werkten elders in de wereld.

Tijdens de jubileumviering waren ook vertegenwoordigers van de MSC Provincies uit België, Noord-Duitsland, Zuid-Duitsland/Oostenrijk, Brazilië, de Filippijnen, Indonesië en het Generaal Bestuur van de MSC uitgenodigd en aanwezig. Het jubileum werd gevierd met een Open Kloosterdag op 10 augustus 2019, een openingsviering en een fototentoonstelling, die druk werd bezocht. Als afsluiting was er op 15 augustus 2019 een feestelijke eucharistieviering waarbij Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, provinciaal overste Theo te Wierik en de gasten van de diverse provincies voorgingen.