ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2016 is onze congregatie ingeschreven in het ANBI-register van de belastingdienst.

De ANBI-status is ondermeer belangrijk voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Als u een schenking doet aan een goed doel (bijv. een religieuze instelling), dan is die schenking (binnen bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar indien de instelling een ANBI-status heeft. Daarnaast geeft de ANBI-status recht op een vrijstelling voor de erfbelasting bij de verkrijging van legaten of nalatenschappen.

Onze ANBI-status vloeit voort uit de groepsbeschikking die in het verleden is afgegeven aan de Rooms Katholieke Kerk in Nederland, waar onze congregatie een zelfstandig onderdeel van is.

Om deze ANBI-status te behouden zijn (zelfstandige onderdelen van) religieuze instellingen met ingang van 1 januari 2016 verplicht een aantal van hun gegevens op een speciale website van de belastingdienst te publiceren. Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden van schenken of nalaten kunt u contact op nemen met het economaat.

Op een speciaal daarvoor door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingerichte website kunt u onze ANBI-gegevens bekijken. Onze ANBI-gegevens