Pater Chevalier stichtte de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC), waarbij later ook de Missiezusters van het Heilig Hart kwamen.

Vanaf het begin heeft pater Chevalier één grote ‘familie’ voor ogen gehad van zusters, leken, broeders en paters.

In de jaren ’60 van de vorig eeuw werd door de toenmalige generaal overste geschreven over de aandacht welke leken moesten krijgen in deze congregaties.
Daarna ontstonden wereldwijd de lekengroepen Chevalierverbondenen, waaronder ook in Nederland. De wereldwijde organisatie heet Laity of the Chevalier Family.

De Chevalierverbondenen in Nederland zijn opgenomen in de Hart op weg – beweging.