Pater Chevalier stichtte de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart (MSC) en de Dochters van O.L.Vrouw v.h. H. Hart (FDNSC).Later komen daar ook nog de Missiezusters van het H. Hart bij.

Vanaf het allereerste begin heeft pater Chevalier één grote ‘familie’ voor ogen gehad van zusters, leken, broeders en paters. Toch is de lekentak in het begin wat achterop geraakt. Er waren immers zoveel roepingen voor de beide congregaties dat de leken ‘er bij in schoten’. Vanwege de grote veranderingen binnen de R.K. Kerk en binnen de (wereld-) samenleving – we zijn dan een aantal jaren na het Tweede Vaticaans Concilie – gaat men ook binnen onze congregaties op zoek naar een nieuwe spiritualiteit. Kort gezegd: de H. Hart ‘devotie’ werd ‘spiritualiteit’ met een vernieuwde aanpak. Het ging om het ‘hart’ van Jezus in de meest brede vorm. De gedachte groeide om de leken meer te betrekken bij het werk en de vernieuwde spiritualiteit van de congregaties.

Pater Cuskelly, algemeen overste van de MSC  van1958 tot 1969, daarna bisschop in Australië en intussen al enkele jaren overleden, schrijft in die jaren over de vernieuwde spiritualiteit en over de (hernieuwde) aandacht welke o.a.de leken moeten krijgen binnen onze congregaties. Intussen ontstaan op verschillende plekken in de wereld nieuwe groepen en zo ook in Nederland. Ruim 30 jaar geleden is de eerste groep in Nederland gestart. Intussen is er een wereldwijde organisatie van lekengroepen met een bestuur en statuten met de naam Laity of the Chevalier Family.

In Nederland zijn de Chevalierverbondenen opgenomen in een groter verband van de Hart op weg – beweging.

Contactadres: jfvriesema@freeler.nl