Wie zich verdiept in de Nederlandse MSC provincie staat verwonderd over de ontwikkeling die zich in zo’n 150 jaar heeft voltrokken. Maar we zijn beslist niet alleen geschiedenis: nog steeds ondersteunen we op allerlei manieren mensen in een kwetsbare positie. En we kijken ook naar de toekomst, met de vraag hoe onze spiritualiteit in deze tijd van betekenis kan zijn in de samenleving.


Waar we voor staan

Wij geloven in een God die hart heeft voor mensen en van ons houdt. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. In de mens Jezus van Nazareth komt deze God ons op een bijzondere manier nabij. Zijn woord en levenswijze laten het hart zien van God, die barmhartig is en trouw.

Zijn weg willen we gaan en ook mensen zijn, en steeds meer worden, die barmhartig zijn voor elkaar en voor de schepping.

Met onze medebroeders, en samen met onze zusters en Chevalierverbondenen in meer dan 57 landen, proberen we er te zijn voor hen die weggedrukt zijn…weggemoffeld…niet interessant voor deze samenleving.

Intussen zijn wij oud geworden. Ons werk zit er op. Wij, Nederlandse medebroeders, proberen nu los te laten en ons te richten op onze eindfase. Dit doen we met grote dankbaarheid. We mogen zeggen dat we hard gewerkt hebben in verschillende delen van de wereld en op veel terreinen. Medebroeders in Brazilië, de Filipijnen en Indonesië, maar ook in andere landen en eigen land waar wij, Nederlandse medebroeders, gemissioneerd hebben, gaan nu verder.

Wij, maar ook zij, waren en zijn niet gebonden aan een bepaald soort werk. Ieder soort werk wat wij wereldwijd doen drukt uit waar wij voor staan: de liefde van God voor concrete mensen.

We gaan telkens terug naar de ‘Bron’, terug naar het hart van Jezus. Terug naar zijn leven en we stellen ons opnieuw de vraag: wat bedoelde Hij ons toen te zeggen? Wat probeerde Hij ons duidelijk te maken?

‘Wees niet bang’, zeggen we in deze tijd tegen elkaar.
God blijft ons trouw. Ook nu onze aarde zo moet lijden onder de hebzucht van zovelen.
Zijn hart zal altijd bij ons blijven en bij zijn schepping.


Waarmee we verbonden zijn

Blijvende inzet

We willen ons blijven inzetten voor de Kerk wereldwijd en speciaal voor de plaatselijke Kerk (parochies) omdat we deel van het geheel willen zijn. Maar door deel van het geheel te willen zijn, wil dit nog niet zeggen dat we onze zienswijze niet op een positieve manier naar voren mogen brengen ook al wijkt deze mogelijk af van ‘wat gangbaar is binnen de kerk’. Wij willen de eenheid binnen de Kerk mee bevorderen, in de hoop dat het een eenheid in verscheidenheid mag zijn. Wij staan een eenheid in verscheidenheid voor omdat we geloven dat deze de meeste kans van slagen heeft. Wij geloven in één grote christelijke gemeenschap met leiders, vrouwen en mannen, die geloven in een Kerk met een open geest voor de tijd waarin ze zich bevindt.

Waar we ons verbonden mee weten

In Nederland zijn door diverse MSC-ers initiatieven genomen om mensen in een kwetsbare positie te ondersteunen. Sommige van deze initiatieven worden nog steeds door hen uitgevoerd, sommige initiatieven worden door ons nog financieel ondersteund, andere initiatieven zijn inmiddels zelfstandig geworden. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.