Woonwagenpastoraat

Sintimuziek tijdens de Kruisweg bij de jaarlijkse Sintibedevaart in Roermond

Pater Jan van der Zandt msc werkt als landelijk coördinator van het PWN (Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland). Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland (PWN) is een landelijke katholieke instelling voor pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. Het PWN is opgericht in 1981. Op het landelijk bureau zijn enkele vrijwilligers werkzaam voor beleidvorming en de administratie. Het bestuur van het PWN bestaat uit zes bestuursleden. 

Mensen zien woonwagenbewoners, Sinti, maar vooral de Roma nog vaak als aparte groepen die buiten de samenleving staan. Daardoor nemen zij nog steeds een geïsoleerde positie in. Het werk concentreert zich de laatste jaren dan ook vooral op het bemiddelen tussen deze bevolkingsgroepen en kerkelijke instanties, overheids- en onderwijsinstellingen, want nog steeds, en misschien wel meer nodig dan voorheen, wijzen wij op de achterstandssituatie van deze mensen.

Extra aandacht en belangenbehartiging voor de Roma vindt sinds 2007 plaats door het Helpproject, later Romaproject, en door een samenwerking met het MST Mensen in Beeld houden.