Stichting Papoeajeugd naar school

De stichting ‘Papoeajeugd naar school’ (PJNS) geeft al 35 jaar op diverse manieren financiële steun aan jeugd in Papoea. De stichting werd in 1986 opgericht door pater Ad van Esch msc. Ook vandaag de dag heeft nog steeds een msc-er zitting in het bestuur van PJNS Nederland dat uit 4 vrijwilligers bestaat. Het bestuur PJNS Merauke bestaat uit vijf leden uit de gemeenschap, waarvan twee Papoea’s. Verder werken we nauw samen met Pater Kees de Rooij msc, missionaris in Merauke.  

De steun is voor jeugd (van 4 t/m 24 jaar, van kleuterschool t/m beroepsopleiding) in het zuidelijk deel van Papoea. Die jeugd kan alleen mét deze financiële steun onderwijs volgen vanwege de economische positie van hun ouders. De stichting faciliteert de aanschaf van schoolmaterialen en uniformen. Ook worden fysieke projecten gesteund. Bijvoorbeeld kunnen internaten aanvragen doen om kleine verbouwingen uit te voeren en steunt PJNS soms de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen.  Het zijn de kinderen uit de binnenlanden die tijdens hun opleiding in een internaat wonen als ze te ver weg wonen van de school. Minstens tweejaarlijks zijn er werkbezoeken naar Papoea. De belangrijkste plaatsen waar PJNS contacten heeft zijn Merauke, een stad aan de kust, en in het binnenland Kepi, Tanah Merah en Mindiptana.